"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели


“ЕКО МАКС БИО” ЕООД е най - големия производител на биоензимни препарати в България!  


Биоензимни препарати:

Биоензимните препарати са биотехнологични продукти създадени по най-съвременна технология наречена “ ЕНЗИМИ-БАКТЕРИИ” и не трябва да се бъркат с други биопродукти използвани за храна или лична хигиена. Биотехнологиите са технологии, използващи живи организми, биологични системи или техни производни за създаването или модифицирането с определена цел на продукти или процеси. Биотехнологиите наред с информационните технологии са най-динамично развиващите се технологии. Те се базират на чистите биологични науки, като генетика, микробиология, молекулярна биология, биохимия, ембриология, клетъчна биология, а в много случаи и на други научни области, като инженерна химия, информатика и други.

Ние предлагаме биоензимни препарати приложими в следните области:
1.Пречистване на отпадъчни води
   а) Пречиствателни станции
   б) Минипречиствателни станции
   в) Септични ями
   г) Химически тоалетни
   д) Колекторни шахти
   е) Канализационни системи
   ж) Водоприемници с проблеми породени от вливащите се отпадъчни  води- еутрофикация и др.
   з)  Препарати за разграждане на мазнини в мазноуловители ( сепаратори за мазнини) колекторни шахти и др.
   и) Препарати за компостиране на животински и растителни отпадъци
   й) Препарати за третиране на утайки от пречиствателни станции


Подходящи продукти за пречиствателни станции са следните:

BIO-ZIM-CW-011 –лиофилизирана биомаса обработена чрез  вакуумно сублимационно сушене-концентрат за пречиствателни станции. Повече информация за биоаензимния препарат.
SKHZYE SLW-300 – микробиологичен продукт за пречиствателни станции на базата на специално селекционирани прокариотни бактерии  обработени чрез вакуумно сублимационно сушене. Повече информация за биоаензимния препарат.
БиоАктив за пречиствателни станции – Приложение в пречиствателни станции  и при отпадни води от  селстото стопанство. Подпомага аеробното разграждане на органични вещества.  Редуцира ХПК и БПК - стойности в третираните отпадни води. Редуцира образуването на вредните газове инхибиращи процесите на биодеградация.. Подпомага процеса на разграждане на утайките и преобразуването им в хумус и дава възможност за  използването  им в  земеделието.   Повече информация за препарат.

Подходящи продукти за минипречиствателни станции са следните:

Био-Макс 3112 – биоензимен препарат за минипречиствателни станции /подходящ за първоначално захранване/. Препарат Био-Макс 3112 е създаден на основата на непатогенни микроорганизми /аеробни бактерии/. Те живеят и се размножават, използвайки органичните отпадъци като източник на храна. За целта те произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости, които в последствие влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процесът на разграждане. В продукта са включени още липазa за разграждането на мазнините, протеазa за разграждането на протеините /каквито са месото и млякото/, амилазa за разграждането на нишестето / основен компонент в картофите, хляба и ориза/ и целулазa за разграждането на целулозата от тоалетната хартия.
Хидролизата на целулозата  протича  под действието на ензима целулаза, който я разгражда до дизахарида целобиоза.         Повече информация за биоаензимния препарат.
Био-Макс 3112 – 1 - биоензимен препарат за минипречиствателни станции /подходящ за поддържка/. Предимства от употребата на БИО-МАКС 3112:

•    възстановява се нормалната работа на септичната яма;
•    намалява пяната на повърхността с над 85%;
•    намалява утайката на дъното с над 80%;
•  увеличава полезния обем на ямата и така съкращава броя изпомпвания на ямата с най-малко до седем пъти;
•   спестява много пари и време за изпомпването на септичната яма със специална машина;
•  ефективно разграждане на тоалетната хартия в ямата - над 15% от тоалетната хартия в ямата се разгражда през първите 48 часа;
•    премахване на миризмите без остатък;
•    намалява до минимум възможността за развитие и разпространение на зарази;
•   природен продукт без никакво съдържание на сода или киселина – 100% екологично чист продукт;
•    посадките за бактериите са взети директно от природата и технологията за пречистване на отходни води напълно копира процесите, които нормално /без човешка намеса/ се осъществяват в природата, но благодарение на умелото съчетаване на ензими процесите се ускоряват и ако процесът нормално в природата протича за една година, тук той завършва за броени дни. Повече информация за биоаензимния препарат.
БиоАктив за локални пречиствателни станции - подпомага аеробното разграждане на органични вещества, редуцира ХПК и БПК. Повече информация за биоаензимния препарат.

Подходящи продукти за септични ями са следните:

Б.И.О.С.С – за еднообемни /обикновенни/ попивни септични ями или селски тоалетни. Премахва миризмите, ускорява процеса на разграждане, възвръща хидравличната пропускливост на почвата. Повече информация за биоаензимния препарат.

БИО-МАКС 3113 – за новоизградени септичи ями, за своевременно разграждане на оргнични отпадъци. Повече информация за биоаензимния препарат.
БИО ТОП 2000 – за еднообемни  септични ями, използвани не повече от 2 години.  Повече информация за биоаензимния препарат.
БИО ТОП ТУРБО –  за силно замърсени с утайка септични ями, отстранява и образуваната на повърхността кора.     Повече информация за биоаензимния препарат.
БИО-ТОП-МАГНУМ -  за сълнозамърсени септични ями с кора на повъхнистта и с намалена хидравлична пропусквателна спосоност. . Повече информация за биоаензимния препарат.
SUKAClean S/T – най-силният биоензимен препарат с най-високата концентрация на микроорганизми в единица обем. Подходящ както за първоначално захранване, така и за поддържащо третиране. SUKACLean S/T- е създаден на основата на непатогенни микроорганизми /аеробни и анаеробни бактерии, ензими и компоненти на растежа/. Те живеят и се размножават, използвайки органичните отпадъци като източник на храна. За целта те произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости, които в последствие влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процесът на разграждане.
В продукта са включени още липазa - за разграждане на мазнини, протеазa - за разграждане на протеини /каквито са месото и млякото/, амилазa - за разграждане на нишесте / основен компонент в картофите, хляба и ориза/ и целулазa - за разграждане на целулозата от тоалетната хартия.    Повече информация за биоаензимния препарат.

БИОСЕПТ- 100% контрол на миризмите
Тази уникална биотехнология използва живи микроорганизми /аеробни непатогенни бактерии/ за разграждане на органичните отпадъци без отделянето на миризми. Тя е приложима както в бита за третиране на канализационни системи, мазноуловители, септични ями, утайници, колектори и други, така и за индустриални предприятия за пречистване на отпадните води, преработване на органичните отпадъци от производството.
Също така може да се използва за почистване на повърхности, където мръсотията е попила в дълбочина и не може да бъде почистено с нищо друго. Технологията решава нерешими досега проблеми, свързани с почистване на повърхности, преработване на органични отпадъци и контролиране на процесите на биологично разлагане на органичната материя без отделяне на миризми.          
Биологичният препарат БИОСЕПТ е създаден на базата на много прецизна селекция на живи микроорганизми  /аеробни бактерии/ и няколко вида ензими за ускоряване на биологичните процеси. Специално разработен за септични ями, които не се ползват постоянно /напр. във вили, сезонни заведения, походни/временни тоалетни и др./
Това, което отличава БИОСЕПТ от другите специализирани биологични продукти за септични ями, е, че благодарение на голямото разнообразие на различни щамове бактерии се репродуцират различни ензими и процесите за разграждане на органичния субстрат  протичат много бързо и ефективно. Именно поради тази причина още на 6-тия час след третирането неприятните миризми напълно изчезват.        Повече информация за биоензимния препарат.

 

Подходящи продукти за химически тоалетни са следните:

Концентрат препарат за химически тоалетни Instablue Exstra –CampinGaz- Концентрирана санитарна течност за дезинфекция и разграждане, подходящ за всички видове химически тоалетни. Убива бактериите и микробите бързо и надеждно.    Повече инфирмация за препарата.
Концентрат препарат за химически тоалетни Instablue Standart –CampinGaz - санитарна течност - надеждна, активна, ароматизирана - елиминира лошата миризма в резервоара с отпадъците като има и разграждащ ефект.    Повече информация за продукта.
Концентриран ароматизиран препарат за химически тоалетни Instagreen Special- CampinGaz - Концентриран ароматизиращ и почистващ препарат с дезинфекциращо действие.
Препаратът е подходящ за всички химически тоалетни и е безвреден за околната среда.    Повече за препарата.
АнтиСмрад - Прилага се на места, където се извършва процес на гниене и отделяне на неприятни миризми.    Повече информация за биоаензимния препарат.
Таблетки Clean Power - Анти смрад – за обезмирисяване на химически тоалетни, септични ями, колекторни шахти и много други.   Повече информация за таблекти Анти Смрад.

Подходящи продукти за разграждане на мазнини са следните:

SUKAClean-GR/C е прахообразен препарат на базата на микроорганизми, ензими и хранителни компоненти, който разгражда и усвоява мазнини, целулоза, нишесте, повърхностно-активни вещества и други. SUKAClean-GR/C  е предназначен за третиране на мазниноуловители, колектори и тръби на канализационни системи. SUKAClean-GR/C,  е най-мощната комбинация от ензими и бактерии, предлагана  на пазара за разграждане на мазнини в канализационната мрежа на урбанизирани територии, където не се допуска заустване на производствени отпадъчни води, които не отговарят на нормите за максимално допустими концентрации на вещества съгласно
 Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.). Отпадъчните води от съоръжения и производствени дейности, които не отговарят на изискванията за заустване, се третират с SUKAClean-GR / C. По закон се предвиждат местни пречиствателни съоръжения преди включване на отпадъчните води в канализационната мрежа на урбанизираните територии. Тези съоръжения   се третират  с SUKAClean-GR/C.    Повече информация за биоензимния препарат.

БИОСОЛО е прахообразен препарат на основата на микроорганизми и ензими. Микроорганизмите живеят и се размножават, използвайки отпадъците като източник на храна. За целта те произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости, които впоследствие влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процесът на разграждане.
Мазниноуловителите се поставят в ресторанти и други заведения за обществено хранене с цел излишъкът от мазнини да не премине в канализацията. Основните проблеми с тях са: нужда от често изпразване, струващо пари и време; залпово преминаване на мазнини в пречиствателната станция и съответно плащане на глоби; натрупване на миризми.
Проблемите със запушването и затлачване на отходни тръби са свързани с натрупването на хранителни отпадъци по стените на тръбите. С времето органичните отлагания се увеличават и промивката на системата с препарати или с вода под налягане не са в състояние да отстранят отлаганията. Нещо повече, постоянната употреба на химически препарати може да повреди системата и да доведе до скъп и труден ремонт. Натрупването на органични отлагания води и до формиране на неприятни миризми, които не могат да се отстранят по никакъв начин.    Повече информация за биоензимния препарат.

Подходящите продукти за колекторни шахти са следните:

ЕКОСЕПТ – 200 грамови таблетки за колекторни шахти.                                  


Подходящи продукти за канализационни системи са следните:

WC БИО КУБ - Био Куб е биологичен преарат за поддръжка на писоари и тръбни системи в чист вид и без миризма.    Повече инфирмация препарата.
БИО-КАНАЛИН – препарат за отпушване и почистване на канали и сифони чрез биоензимно разграждане.
Начин на действие:
Биоканалинът е комбинация на различни щамове непатогенни анаеробни и факултативни бактерии, комбинирани с хидролазни ензими - протеаза, амилаза, целулаза, липаза и други, предназначен за разграждане на отлагания от мазнини, целулоза и нишесте в промишлени и в домашни условия, като е особено подходящ за отпушване на сифони, канални решетки и тръбни системи.
Проблемите:
Проблеми и поддръжка на сифони, канални решетки и тръбни системи: Проблемите със запушването и затлачването на сифони, решетки и отходни тръби са свързани с натрупването на хранителни и целулозни отпадъци по стените на тръбите.    Повече за биоензимния препарат.

SUKAClean-T/C Toilet Cleanser – биоензимен препарат за канализационни системи с много висока ензиман активност. Повече информация за биоензимния препарат.
Таблетки Clean Power за канализационни системи, сифони, вани и джакузита – за почистване и дезинфекциране и поддържане на тръбите и сифоните чисти.    Повече информация за биоензимния  препарата.


В фирмения магазин на ЕКО МАКС БИО  ще откриете голямо разнообразие от еко и био перилни и почистващи препарати за битова и професионална употреба. Биоензимни препарати за септични ями, пречиствателни станции и канали. Препарати за компостиране, растения и др. Препарати за басейни, езера и рибарници. Импрегнатори за дървен материал; препарати против пълзящи и летящи насекоми /хлебарки, мравки, дървеници, комари, мухи, кърлежи и др./ и др.

                                   

Посетете нашите електронни магазини :

за БИО и ЕКО продукти www.ekomakcapi.com/

 

Специализиран Онлайн  Хипер Маркет www.preparati.bg

 

   Агро Онлайн маркет  www.ecomaxfarmer.comЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg