"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
СТАТИЯ: "Изкуствени дървета ще спасят планетата"


Изкуствени дървета ще спасяват планетата

Синтетични дървета изземват ролята на изчезващите естествени, а изкуствени гори прочистват света от вредните СО2 газове. Това не е сценарий от научнофантастичен филм, а предложен в сериозен научен доклад проект за частично намаляване на темповете на климатичните промени.

Преди дни Британският институт за машинно инженерство излезе с доклад, наречен "Геоинженерството - предоставя ни време за действие". В него след задълбочен анализ на стотици патенти и проекти, разработени на базата на многообразни подходи за борба с глобалното затопляне, учените се спират на три основни проекта за намаляване на застрашителните темпове на климатичните промени.


Сред трите предложени проекта интересът на научните среди и медиите привлече този на американския инженер от Колумбийския университет Клайс Локнър, който е разработил патент на синтетични дървета. Според техния създател приспособленията не само че могат да заместят функциите на естествените, но дори са способни и да свършат далеч повече работа от тях от гледна точка на количеството СО2, което могат да пречистват от атмосферата.


Според авторите на доклада борбата с глобалното затопляне има две основни направления - съкращаване на вредните емисии и прихващане на вече изпуснатите в атмосферата опасни газове. Проектът на Локнер спада към второто направление, като според тях той представлява лесен и достъпен начин за намаляване на СО2 във въздуха.


"Дърветата" на Локнър представляват метални приспособления, стоящи изправени на "стъбло" и разполагащи с "листа". Поради факта, че на техническото съоръжение не му е необходимо слънце, за да фотосинтезира, листовете реално са много по-плътни и гъсти. Те прихващат СО2, след което той преминава през специални филтри, които пречистват въздуха, а вредните газове биват превърнати в течност. Впоследствие тя се отвежда чрез специална инсталация в близост до експлоатирани находища на нефт и газ, където има вече изградени или се планира да бъдат построени инсталации за складиране на СО2 и се инжектира в порестите скали под морското дъно.


Стойността на едно такова "дърво" според създателя му е 13 600 евро. Той обаче обяснява, че 5 млн. такива съоръжения ще са достатъчни, за да пречистват отделяните вредни газове в световен мащаб. Учените изчисляват също така, че една изкуствена гора от около 100 хил. дървета ще може да улавя около 60% от емисиите, произвеждани годишно във Великобритания от домакинствата, транспорта и леката промишленост, като едно дърво ще успява да се пребори с газовете, отделяни от 20 хил. автомобила.


Проблемите, които съществуват пред проекта, са два. От една страна, самите автори на доклада осъзнават, че макар и да не е непосилна стойността на подобен проект, малко правителства биха се съгласили да направят такива инвестиции, които от прагматична икономическа гледна точка са нерентабилни, тъй като няма да донесат никаква реална финансова възвращаемост, а само ще пречистват въздуха.


От друга страна, учените предупреждават, че дори и да бъде реализиран грандиозният проект, единственото, което може да направи той, е само да спечели малко време на политиците и обикновените хора - едните да достигнат до действащо амбициозно споразумение за глобално съкращаване на вредните емисии, а другите - да променят навиците си и да осъзнаят, че консуматорският им начин на живот реално застрашава планетата.


Готви се световна климатична банка
Германски климатолози призовават за създаването на световна климатична банка, която ще позволи на индустриално развитите страни да купуват емисионни права от по-слабо развитите страни. Идеята е с приходите от търговията с емисионни квоти да се финансира икономиката на по-слабо развитите страни, за да се ускори процесът на намаляване на вредните емисии, писа сп. "Шпигел".
Според учените от германския съвет за глобална промяна (WGBU),  докато богатите страни са се заели с непосилната задача само за няколко години да намалят драстично отделянето на вредни емисии, за да може до 2050 г. покачването на световните температури да бъде ограничено до 2 градуса по Целзий, бедните страни ще продължат да поддържат нивата на CO2 още дълго време. Търговията с емисионни квоти по изчисления на учените ще донесе приходи между 30-90 млрд. евро, с които да се финансира въвеждането на по-чисти технологии в слабо развитите страни.

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg