"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
СТАТИЯ: "Защита на дървесина"
ЗАЩИТА НА ДЪРВЕСИНАТА

Дървесината е жив, естествен материал с особена красота, но за съжаление податлив на различни увреждания. Насекомите, които нападат дървесината и техните ларви, причиняват големи щети, независимо дали тя е под формата на живорастящи дървета или дървесни продукти за външна и вътрешна употреба.

Най-голяма е опасността при носещи строителни елементи от дървесина, тъй като тяхната подмяна е трудна и скъпоструваща.

ОСНОВНИТЕ  ВРЕДИТЕЛИ  НА  ДЪРВЕСИНАТА

 Природните вредители на дървесината са много. Ултравиолетовите лъчи променят нейния цвят и отслабват адхезията между повърхността u и нанесените защитни филмови покрития. Високата влага води до набъбване, последвано от образуване на пукнатини, освен това улеснява нападението от гъби. Образуват се гнилоти, а якостните показатели на материала намаляват. Дърворазрушаващите насекоми са особено опасни за дървените носещи елементи и причиняват големи беди.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧНА ЗАЩИТА  НА  ДЪРВЕСИНАТА И НЕЙНОТО ОБЛАГОРОДЯВАНЕ

Трябва да разграничаваме защитата на дървесните материали от физическо износване и от биологично нападение. Последното изисква проникване на предпазните средства в дълбочина. Покритията, осигуряващи физическа защита, изискват непрекъснато обновяване и поддържане. Те я предп
азват и от атмосферните влияния на околната среда.
Физико-механичната защита и облагородяването на дървесината включват:
- защита от всякакви влияния на атмосферните условия, ултравиолетово излъчване, влага и др.
- защита от набъбване и съсъхване
- декоративни покрития за облагородяване и защита
- защита срещу синевинни гъби и гниене .

Домашен сечко (Hylotrupes bajulus)

Този вредител нанася най-големи щети в дървените строителни материали. Той е особено опасен и за иглолистните материали дори когато са обработени предварително със защитни средства. Ларвите му образуват ходове, от които изпада фино дървесно брашно.

Бръмбари - точилари (Anobium)

Неговото присъствие е било усетено най-напред по звука от хората. "Работейки" в дървесината, той издава специфичен шум, наподобяващ тиктакане на часовник. Живее в по-старите дървесни материали, където прокопава ходове във всички посоки. Някои от неговите разновидности се срещат и на открито, в гъбите.
  • Импрегниране под налягане
Това е най-добрият начин за защита на дървесината. Предпазните средства се вкарват в дървения материал под налягане, чрез подходящи технически съоръжения на дълбочина няколко сантиметра.
  • Импрегниране чрез потапяне
Дървените материали се потапят за няколко часа в защитното средство. Дебелината, на която то прониква, е няколко милиметра.
  • Импрегниране чрез нанасяне с четка

Нанесеното по този начин средство за защита прониква слабо в дървения материал. Ако в него се появят пукнатини под влияние на околната среда, те откриват достъп за всякакви вредители.

Источник: http://www.mebeli.info/go.idecs?i=7530


ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg