Контакти:Финансово- счетоводна къща "Елда" 1407 София, ул. Кораб планина 22
Тел./факс: 862 15 09
e-mail: office@belipari.com