Начало форум ПРЕПАРАТИ Биоензимни препарати за мини пречиствателни станции и септични ями Кога и защо се ползват биоензимни препарати

Кога и защо се ползват биоензимни препарати


ekomakc Администратор

Мнения: 19
Местоположение: гр. София, ул. Кораб планина 22
Биоензимни препарати се ползват не по правило, а по необходимост. Ако говорим за септична яма, то точния отговор е ВИНАГИ. Вероятно сте чели нещо по форумите, където се обсъждат подобни теми, но за съжаление трябва да ви кажа, че информацията там е невярна и неточна.
Истината е, че в септична яма няма условия за развитие на микроорганизми или микробни съобщества способни ефективно да разградят този вид органичен субстрат. Нито един от щамовете съдържащи се в микробиалните препарати за септични ями /Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Polymyxa, Aspergillus and Nocardia/ не може да се развъди самостоятелно в тази среда и затова се налага да се добавят редовно. Септичните ями са най-старите пречиствателни съоражения, използвани и до днес. В тях протичат едновременно два процеса – утаяване на отпадъчните води и изгниване до известна степен на задържаните утайки. Там могат да се развъдят само типични анаеробни бактерии за анаеробно гниене с последваща кисела ферментация, при която се формират силно миришещи молекули наречени меркаптани.
В септичните ями утайките престояват под вода от шест до дванадесет месеца, през този период практически не се получава размесване, а само се създават условия за започване на кисела ферментация. Понеже в случая не става пълна обмяна на отделилата се при разграждането на органичните вещества вода и в следствие на метаболизма на микроорганизмите концентрацията достига размери, които са вредни за протичането на изгнивателния процес.
При кисела ферментация утайките не намаляват своя обем, трудно отдават водата си и отделя неприятни миризми.
През процеса на ферментация се отделят газове, които увличат със себе си полуизгнили частици, които замърсяват още неутаената вода и постепенно на повърхността се получава кора от флотирали твърди частици.
При нормални условия процеса на декомпозиране на органичната утайка протича в три фази.
1. Хидролиза на неразтворения субстрат (втечняване) чрез екто-ензими.
2. Разграждане на субстрата до нисши мастни киселини с къси вериги (маслена, пропионова, оцетна) - кисело гниене.
3. Разграждане на нисшите мастни киселини с къси вериги до метан, въглероден двуокис и вода - метаново гниене.
Използването на биоензимни препарати води до промяна в начина и условията на протичане на процеса на биодеградация. Не се допуска изпадане в кисело гниене и формиране на миризми /меркаптани/.

Увеличаване полезния обем на ямата и така съкращава броя изпомпвания на ямата от пет до седем пъти, но не отпада напълно необходимостта от изпомпване със специална машина.
Има създадена технология за изпомпване на ямата с обикновенна потопяема помпа за отпадни води.
Почиствайте, така че да запазим планетата чиста!
www.ekomakc.com; www.preparati.bg; www.ekomakcapi.com; www.bioaktiv-bg.com; www.ecomaxfarmer.com

Назад към Биоензимни препарати за мини пречиствателни станции и септични ями

cron