Начало форум ПРЕПАРАТИ Индустриални екологични препарати Как да заменим токсичните химикали с компоненти от природата

Как да заменим токсичните химикали с компоненти от природата


ekomakc Администратор

Мнения: 19
Местоположение: гр. София, ул. Кораб планина 22
Уважаеми клиенти, фирма “Еко Макс Био ЕООД” е надежден доставчик на химически продукти за индустрията. Ние работим с най-добрите фирми и предлагаме широка гама от химически продукти на най-добрите цени. Нашата фирмена стратегия е формирана на база Женевската конвенция за устойчиво развитие на планетата чрез намаляване на общия обем използвани токсични химикали. Специалисти от фирмата работят в тясно сътрудничество с иновационните служби на водещите химически концерни за търсене на екологични алтернативи на токсичните химически вещества. Ние предлагаме химически продукти отговарящи на най-строгите Европейски изисквания а там където е възможно предлагаме алтернативни продукти и технологии за тяхната замяна с компоненти от природата.

Защо това е важно за екологията?

Това е важно, защото поради кръговрата на водите и водните течения, замърсяващите агенти могат да се разпространяват в цялата хидросфера и да обхващат дори акватории, които не са подлагани на непосредствено антропогенно въздействие. Класически пример е разпространението на устойчивия пестицид ДДТ, чиито метаболити се откриват в телата на пингвините в Антарктика, където не само няма, но и не може да има интензивно земеделие с използване на химични препарати от този вид. Фактът, че на всеки 14 млрд. молекули в хидросферата поне една е на ДДТ, е показателен за мащабите и рисковете, произтичащи от този антропогенен фактор. С предлаганите от нас алтернативни продукти може да бъде възстановено равновесието в екосистемите.

Уважаеми клиенти специалистите от фирма Еко Макс Био Ви препоръчват използването на биоразградими химически вещества или алтернативни биоензимни продукти.


Моля за дискусия по темата.
Почиствайте, така че да запазим планетата чиста!
www.ekomakc.com; www.preparati.bg; www.ekomakcapi.com; www.bioaktiv-bg.com; www.ecomaxfarmer.com

Назад към Индустриални екологични препарати

cron