"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
Мазноуловители
+
Препарати за професионална употреба
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
Перилни и почистващи препарати
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
Флотационни съоръжения
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
Индустриална химия
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
Страница 3 от 12
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-КРЕМАВ-9КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-КРЕМАВ-9КГ.
9 кг.
Цена: 159.20 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ОРАНЖЕВ-0.700КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ОРАНЖЕВ-0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 15.40 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ОРАНЖЕВ-9 КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ОРАНЖЕВ-9 КГ.
9 кг.
Цена: 159.20 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ОХРА-0.700 КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ОХРА-0.700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 15.40 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ОХРА-9КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ОХРА-9КГ.
9 кг.
Цена: 159.20 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ПАЛИСАНДЪР-9КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ПАЛИСАНДЪР-9КГ.
9 кг.
Цена: 159.20 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СВЕТЛО ЗЕЛЕН-0.700KG.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СВЕТЛО ЗЕЛЕН-0.700KG.
0.700 кг.
Цена: 15.40 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СВЕТЛО ЗЕЛЕН-9 КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СВЕТЛО ЗЕЛЕН-9 КГ.
9 кг.
Цена: 159.20 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СВЕТЛО КАФЯВ-9КГ
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СВЕТЛО КАФЯВ-9КГ
9 кг.
Цена: 159.20 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СИВ-0.700КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СИВ-0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 15.40 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СИВ-9КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СИВ-9КГ.
9 кг.
Цена: 159.20 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СИН-0.700 КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СИН-0.700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 15.40 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СИН-9КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СИН-9КГ.
9 кг.
Цена: 159.20 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СРЕДНО КАФЯВ-9КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-СРЕДНО КАФЯВ-9КГ.
9 кг.
Цена: 159.20 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ТЪМНО ЗЕЛЕН-0.700КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ТЪМНО ЗЕЛЕН-0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 15.40 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ТЪМНО ЗЕЛЕН-9 КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ТЪМНО ЗЕЛЕН-9 КГ.
9 кг.
Цена: 159.20 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ТЪМНО КАФЯВ-0.700 КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ТЪМНО КАФЯВ-0.700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 15.40 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ТЪМНО КАФЯВ-9КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ТЪМНО КАФЯВ-9КГ.
9.00 лв.
Цена: 159.20 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ЧЕРВЕН-0.700КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ЧЕРВЕН-0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 15.40 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ЧЕРВЕН-9 КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ЧЕРВЕН-9 КГ.
9 кг.
Цена: 159.20 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ЧЕРВЕНОКАФЯВ-0.700 КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ЧЕРВЕНОКАФЯВ-0.700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 15.40 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ЧЕРВЕНОКАФЯВ-9КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ЧЕРВЕНОКАФЯВ-9КГ.
9 кг.
Цена: 159.20 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ЧЕРЕН-9КГ
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ-ЧЕРЕН-9КГ
9 кг.
Цена: 159.20 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ - БЯЛ-0.700 КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ - БЯЛ-0.700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 15.40 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ - ПАЛИСАНДЪР -0.700 КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ - ПАЛИСАНДЪР -0.700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 15.40 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ - СВЕТЛО КАФЯВ-0.700 КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ - СВЕТЛО КАФЯВ-0.700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 15.40 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ - СРЕДНО КАФЯВ-0.700 КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ - СРЕДНО КАФЯВ-0.700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 15.40 лева
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ -ЧЕРЕН-0.700 КГ.
BALAKRYL UNI MAT - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ -ЧЕРЕН-0.700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 15.40 лева
BOCHEMIT ANTIFLASH - ПРОТИВОПОЖАРЕН ИМПРЕГНАНТ ЗА ДЪРВО 5 КГ
BOCHEMIT ANTIFLASH - ПРОТИВОПОЖАРЕН ИМПРЕГНАНТ ЗА ДЪРВО 5 КГ
5 кг.
Цена: 89.10 лева
BOCHEMIT OPTIMAL FORTE БЕЗЦВЕТЕН - ИМПРЕГНАНТ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДЪРВОЯДИ И ДР. 1 КГ.
BOCHEMIT OPTIMAL FORTE БЕЗЦВЕТЕН - ИМПРЕГНАНТ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДЪРВОЯДИ И ДР. 1 КГ.
Bochemit Optimal Forte
Цена: 29.40 лева
Страница 3 от 12

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2019
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg