"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ПРЕПАРАТИ ЗА ГРАДСКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Страница 1 от 1
BIO-ZIM-CW-011
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
 АНТИФЛОК - АНТИФЛОКОЛИРАЩ АГЕНТ
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
БИОАКТИВАТОР ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ ОТ УТАЙКИ
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
БИОАКТИВАТОР ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ УТАЙКИ
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
SKHZYE SLW-300
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
SKHZYE-RBFW-04
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
SKHZYE-RBW1000
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
SKHZYE—MW011
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
SKHZYE—MW013
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
SUKACLEAN GN SERIES
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
SUKAZYM IW-011
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
SUKAZYM PW-011
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
SUKAZYM PW-012
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
SUKAZYM-IW-011
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
SUKAZYM—MW012
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
Страница 1 от 1

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg