"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
Мазноуловители
+
Препарати за професионална употреба
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
Перилни и почистващи препарати
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
Флотационни съоръжения
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
Индустриална химия
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ПРЕПАРАТИ ЗА ВОДНОТО СТОПАНСТВО
Страница 1 от 1
БИО РЕМЕДИУМ ЗА ВОДА
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
ОКСИ КУБ ЗА ЕЗЕРА И РИБАРНИЦИ
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
БИО КУБ ЗА ЕЗЕРА И РИБАРНИЦИ
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
SUKAAQUA NSR
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
БИО АКУА
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
ХРАНА ЗА РИБИ
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
PIP POND PLUS – МИКРОБИОЛОГИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДНИ БАСЕЙНИ
PIP POND PLUS – МИКРОБИОЛОГИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДНИ БАСЕЙНИ
1 л.
Цена: 36.00 лева
Страница 1 от 1

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2018
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg