"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ЕКОЛОГИЧНИ БОИ И ГРУНДОВЕ
Страница 1 от 3
BALAKRYL PLASTY LESK - ВОДНОДИСПЕРСНА АКРИЛАТНА БОЯ ЗА ПЛАСТМАСИ - БЯЛ-0.700 КГ.
BALAKRYL PLASTY LESK - ВОДНОДИСПЕРСНА АКРИЛАТНА БОЯ ЗА ПЛАСТМАСИ - БЯЛ-0.700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 16.70 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT  - ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ПАСТЕЛЕНО СИВ-0,700 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT - ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ПАСТЕЛЕНО СИВ-0,700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 17.10 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT - ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-БЯЛ-0,700 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT - ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-БЯЛ-0,700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 17.10 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT - ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-БЯЛ-9 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT - ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-БЯЛ-9 КГ.
9 kg
Цена: 192.60 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT - ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ПАСТЕЛЕНО СИВ-9 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT - ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ПАСТЕЛЕНО СИВ-9 КГ.
9 кг.
Цена: 192.60 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ЗЕЛЕН-0,700 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ЗЕЛЕН-0,700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 17.10 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ЗЕЛЕН-9 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ЗЕЛЕН-9 КГ.
9 кг.
Цена: 192.60 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-СИВ-0,700 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-СИВ-0,700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 17.10 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-СИВ-9 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-СИВ-9 КГ.
9 кг.
Цена: 192.60 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ТУХЛЕНО ЧЕРВЕН-0,700 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ТУХЛЕНО ЧЕРВЕН-0,700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 17.10 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ТУХЛЕНО ЧЕРВЕН-9 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ТУХЛЕНО ЧЕРВЕН-9 КГ.
9 kg.
Цена: 192.60 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ТЪМНО КАФЯВ-0,700 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ТЪМНО КАФЯВ-0,700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 17.10 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ТЪМНО КАФЯВ-9 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ТЪМНО КАФЯВ-9 КГ.
9 kg.
Цена: 192.60 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ЧЕРВЕНОКАФЯВ- 9 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ЧЕРВЕНОКАФЯВ- 9 КГ.
9 кг.
Цена: 192.60 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ЧЕРВЕНОКАФЯВ-0,700 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ЧЕРВЕНОКАФЯВ-0,700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 17.10 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ЧЕРЕН-0,700 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ЧЕРЕН-0,700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 17.10 лева
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ЧЕРЕН-9 КГ.
BALAKRYL STRECHA POLOMAT- ВОДОРАЗРЕДИМА БОЯ ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА И МЕТАЛ-ЧЕРЕН-9 КГ.
9 kg
Цена: 192.60 лева
BALAKRYL UNI LESK  - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ - ПАСТЕЛНО СИВ - 0.700 КГ.
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ - ПАСТЕЛНО СИВ - 0.700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 15.90 лева
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ - БЯЛ-0.700КГ.
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ - БЯЛ-0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 19.30 лева
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ - ВИОЛЕТОВ -9КГ.
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ - ВИОЛЕТОВ -9КГ.
9 кг.
Цена: 198.60 лева
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ - СВЕТЛО КАФЯВ-9КГ.
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ - СВЕТЛО КАФЯВ-9КГ.
9 кг.
Цена: 198.60 лева
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ - ТЪМНО ЗЕЛЕН-9КГ.
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ - ТЪМНО ЗЕЛЕН-9КГ.
9 кг.
Цена: 198.60 лева
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ - ЧЕРЕН-0.700КГ.
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ - ЧЕРЕН-0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 19.30 лева
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ -БЯЛ-9КГ.
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ -БЯЛ-9КГ.
9 кг.
Цена: 198.60 лева
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ -ВИОЛЕТОВ-0,700КГ.
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ -ВИОЛЕТОВ-0,700КГ.
0.700 кг.
Цена: 19.30 лева
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ -ОРАНЖЕВ -9КГ.
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ -ОРАНЖЕВ -9КГ.
9 кг.
Цена: 198.60 лева
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ -ПАСТЕЛНО СИВ -9КГ.
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ -ПАСТЕЛНО СИВ -9КГ.
9 кг.
Цена: 198.60 лева
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ -СВЕТЛО ЖЪЛТ -9КГ.
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ -СВЕТЛО ЖЪЛТ -9КГ.
9 кг.
Цена: 198.60 лева
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ -СВЕТЛО ЗЕЛЕН-0700КГ.
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ -СВЕТЛО ЗЕЛЕН-0700КГ.
0.700 кг.
Цена: 19.30 лева
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ -СВЕТЛО КАФЯВ -0.700КГ.
BALAKRYL UNI LESK - УНИВЕРСАЛНА ВОДОРАЗРЕДИМА АКРИЛАТНА БОЯ ГЛАНЦ -СВЕТЛО КАФЯВ -0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 19.30 лева
Страница 1 от 3

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg