"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ПРЕПАРАТИ ЗА БАСЕЙНИ
Страница 1 от 3
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ /КОМБИНИРАНИ/ ТАБЛЕТКИ ХЛОР Х 20 ГР - ЕCOMAX POOLS
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ /КОМБИНИРАНИ/ ТАБЛЕТКИ ХЛОР Х 20 ГР - ЕCOMAX POOLS
1 кг
Цена: 19.90 лева
СТХ 60 АЛГЕЦИД С ИЗСВЕТЛИТЕЛ-1 Л.
СТХ 60 АЛГЕЦИД С ИЗСВЕТЛИТЕЛ-1 Л.
1 л.
Цена: 12.00 лева
POOL ZONE GR ГРАНУЛАТ -БАВНО РАЗТВОРИМ ХЛОР (90%) -50 КГ.
POOL ZONE GR ГРАНУЛАТ -БАВНО РАЗТВОРИМ ХЛОР (90%) -50 КГ.
50 кг.
Цена: 347.00 лева
POOL ZONE GR ГРАНУЛАТ -БАВНО РАЗТВОРИМ ХЛОР (90%) -5 КГ.
POOL ZONE GR ГРАНУЛАТ -БАВНО РАЗТВОРИМ ХЛОР (90%) -5 КГ.
5 кг.
Цена: 38.60 лева
POOL ZONE GR ГРАНУЛАТ -БАВНО РАЗТВОРИМ ХЛОР (90%) - 1 КГ
POOL ZONE GR ГРАНУЛАТ -БАВНО РАЗТВОРИМ ХЛОР (90%) - 1 КГ
1 кг.
Цена: 13.80 лева
POOL ZONE GR ГРАНУЛАТ-БЪРЗО РАЗТВОРИМ ХЛОР (60%)- 5 КГ.
POOL ZONE GR ГРАНУЛАТ-БЪРЗО РАЗТВОРИМ ХЛОР (60%)- 5 КГ.
5 кг.
Цена: 35.80 лева
КОМБИНИРАНИ ТАБЛЕТИ Х 200 ГР - ХЛОР, КОАГУЛАНТ И АЛГИЦИД POOL ZONE
КОМБИНИРАНИ ТАБЛЕТИ Х 200 ГР - ХЛОР, КОАГУЛАНТ И АЛГИЦИД POOL ZONE
5 кг.
Цена: 45.40 лева
КОМБИНИРАНИ ТАБЛЕТИ Х 200 ГР - ХЛОР, КОАГУЛАНТ И АЛГИЦИД POOL ZONE
КОМБИНИРАНИ ТАБЛЕТИ Х 200 ГР - ХЛОР, КОАГУЛАНТ И АЛГИЦИД POOL ZONE
50 кг.
Цена: 384.20 лева
POOL ZONE GR ГРАНУЛАТ-БЪРЗО РАЗТВОРИМ ХЛОР (60%)- 50 КГ
POOL ZONE GR ГРАНУЛАТ-БЪРЗО РАЗТВОРИМ ХЛОР (60%)- 50 КГ
50 кг.
Цена: 322.20 лева
POOL ZONE GR ГРАНУЛАТ-БЪРЗО РАЗТВОРИМ ХЛОР (60%) - 1КГ
POOL ZONE GR ГРАНУЛАТ-БЪРЗО РАЗТВОРИМ ХЛОР (60%) - 1КГ
1 кг.
Цена: 11.00 лева
POOL ZONE ТАБЛЕТИ 200 ГР. - БАВНО РАЗТВОРИМ ХЛОР (90%)
POOL ZONE ТАБЛЕТИ 200 ГР. - БАВНО РАЗТВОРИМ ХЛОР (90%)
50 кг.
Цена: 371.80 лева
POOL ZONE ТАБЛЕТИ 200 ГР.-БАВНО РАЗТВОРИМ ХЛОР (90%) - 1КГ
POOL ZONE ТАБЛЕТИ 200 ГР.-БАВНО РАЗТВОРИМ ХЛОР (90%) - 1КГ
1 кг.
Цена: 16.50 лева
POOL ZONE ТАБЛЕТИ 200 ГР. -БАВНО РАЗТВОРИМ ХЛОР (90%) - 5 КГ.
POOL ZONE ТАБЛЕТИ 200 ГР. -БАВНО РАЗТВОРИМ ХЛОР (90%) - 5 КГ.
5 кг.
Цена: 44.10 лева
КОМБИНИРАНИ ТАБЛЕТИ Х 200 ГР - ХЛОР, КОАГУЛАНТ И АЛГИЦИД POOL ZONE
КОМБИНИРАНИ ТАБЛЕТИ Х 200 ГР - ХЛОР, КОАГУЛАНТ И АЛГИЦИД POOL ZONE
1 кг.
Цена: 17.90 лева
POOL ZONE ТАБЛЕТИ 200 ГР.-БЪРЗО РАЗТВОРИМ ХЛОР (60%)-50 КГ.
POOL ZONE ТАБЛЕТИ 200 ГР.-БЪРЗО РАЗТВОРИМ ХЛОР (60%)-50 КГ.
50 кг.
Цена: 347.00 лева
POOL ZONE ТАБЛЕТИ 200 ГР.-БЪРЗО РАЗТВОРИМ ХЛОР (60%) - 5 КГ.
POOL ZONE ТАБЛЕТИ 200 ГР.-БЪРЗО РАЗТВОРИМ ХЛОР (60%) - 5 КГ.
5 кг.
Цена: 38.60 лева
POOL ZONE ТАБЛЕТИ 200 ГР.-БЪРЗО РАЗТВОРИМ ХЛОР (60%) - 1КГ
POOL ZONE ТАБЛЕТИ 200 ГР.-БЪРЗО РАЗТВОРИМ ХЛОР (60%) - 1КГ
1 кг.
Цена: 13.80 лева
СТХ 602 АНТИКАЛЦИЙ
СТХ 602 АНТИКАЛЦИЙ
5 л.
Цена: 73.00 лева
СТХ 20 PH КОРЕКТОР
СТХ 20 PH КОРЕКТОР " + " ГРАНУЛИ
1 кг.
Цена: 13.80 лева
АЛГИЦИД С ИЗСВЕТЛИТЕЛ ASTRAL POOL
5 л.
Цена: 37.20 лева
АЛГИЦИД С ИЗСВЕТЛИТЕЛ ASTRAL POOL-25 Л.
25 л.
Цена: 101.90 лева
КОАГУЛАНТ, ТЕЧЕН ASTRAL POOL
5 л.
Цена: 37.20 лева
КОАГУЛАНТ, ТЕЧЕН ASTRAL POOL - 25 Л.
25 л.
Цена: 101.90 лева
СТХ 110 АКТИВЕН КИСЛОРОД, ТЕЧЕН
СТХ 110 АКТИВЕН КИСЛОРОД, ТЕЧЕН
5 л.
Цена: 68.90 лева
РЕАКТИВИ ЗА ТЕСТЕР - ОТЧИТА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ХЛОР И РН
РЕАКТИВИ ЗА ТЕСТЕР - ОТЧИТА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ХЛОР И РН
 
Цена: 13.80 лева
СТХ 100 АКТИВЕН КИСЛОРОД ТАБЛЕТИ Х 100 ГР.
СТХ 100 АКТИВЕН КИСЛОРОД ТАБЛЕТИ Х 100 ГР.
6 кг.
Цена: 210.70 лева
СТХ 100 АКТИВЕН КИСЛОРОД ТАБЛЕТИ Х 100 ГР.
СТХ 100 АКТИВЕН КИСЛОРОД ТАБЛЕТИ Х 100 ГР.
1 кг.
Цена: 52.30 лева
СТХ 130 АКВА БРОМ - ТАБЛЕТИ Х 200 ГР.
5кг.
Цена: 185.90 лева
СТХ 20 РН КОРЕКТОР
СТХ 20 РН КОРЕКТОР " + " ГРАНУЛИ 6 КГ.
6 кг.
Цена: 49.60 лева
СТХ 200 GR- БЪРЗО РАЗТВОРИМ ХЛОР (55%)-1 КГ.
СТХ 200 GR- БЪРЗО РАЗТВОРИМ ХЛОР (55%)-1 КГ.
1 кг.
Цена: 16.50 лева
Страница 1 от 3

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg