"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
Мазноуловители
+
Препарати за професионална употреба
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
Перилни и почистващи препарати
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
Флотационни съоръжения
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
Индустриална химия
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ХИМ. ОБРАБОТВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ
Страница 1 от 1
AL-4 BLACK
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
CINK-7 BLACK
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
KAL-7
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
MED-3
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
MES-4
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
PP-MP-1-MED
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
ВСИЧКИ ПРОДУКТИ
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
Страница 1 от 1

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2020
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg