"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
АНТИКОРОЗИОННИ ПОКРИТИЯ
Страница 1 от 1
ВОСЪЧНА ДЪЛГОТРАЙНА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА - RUST PROTECT BS 1000
ВОСЪЧНА ДЪЛГОТРАЙНА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА - RUST PROTECT BS 1000
650 мл.
Цена: 31.80 лева
ДИЕЛЕКТРИЧНА ТЕЧНОСТ,АНТИКОРОЗИОННА, ПРОГОНВАЩА ВЛАГАТА - AH 100
ДИЕЛЕКТРИЧНА ТЕЧНОСТ,АНТИКОРОЗИОННА, ПРОГОНВАЩА ВЛАГАТА - AH 100
650 ml.
Цена: 17.50 лева
ПРОНИКВАЩА АНТИКОРОЗИОННА СМАЗКА - VD 80
ПРОНИКВАЩА АНТИКОРОЗИОННА СМАЗКА - VD 80
650 мл.
Цена: 27.10 лева
BESLUX ANTI-HUMEDAD ПРОТИВОКОРОЗИОНЕН ЛУБРИКАНТ
BESLUX ANTI-HUMEDAD ПРОТИВОКОРОЗИОНЕН ЛУБРИКАНТ
спрей 400 мл
Цена: 15.20 лева
Страница 1 от 1

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg