"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ЕКОЛОГИЧНИ ЛАКОВЕ
Страница 1 от 3
BALAKRYL LAK LESK - ВОДОРАЗРЕДИМ БЕЗЦВЕТЕН ДЕБЕЛОСЛОЕН ЛАК ГЛАНЦ - 2.5 КГ.
BALAKRYL LAK LESK - ВОДОРАЗРЕДИМ БЕЗЦВЕТЕН ДЕБЕЛОСЛОЕН ЛАК ГЛАНЦ - 2.5 КГ.
2.5 кг.
Цена: 81.20 лева
BALAKRYL LAK LESK - ВОДОРАЗРЕДИМ БЕЗЦВЕТЕН ДЕБЕЛОСЛОЕН ЛАК ГЛАНЦ-0.700
BALAKRYL LAK LESK - ВОДОРАЗРЕДИМ БЕЗЦВЕТЕН ДЕБЕЛОСЛОЕН ЛАК ГЛАНЦ-0.700
0.700 кг.
Цена: 25.10 лева
BALAKRYL LAK POLOMAT - ВОДОРАЗРЕДИМ БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ПОЛУМАТ - 0.700 КГ.
BALAKRYL LAK POLOMAT - ВОДОРАЗРЕДИМ БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ПОЛУМАТ - 0.700 КГ.
0.700 кг.
Цена: 25.10 лева
BALAKRYL LAK POLOMAT - ВОДОРАЗРЕДИМ БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ПОЛУМАТ -2.5 КГ.
BALAKRYL LAK POLOMAT - ВОДОРАЗРЕДИМ БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ПОЛУМАТ -2.5 КГ.
2.5 кг.
Цена: 81.20 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО - ПИНИЯ-9 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО - ПИНИЯ-9 КГ.
9 кг.
Цена: 141.10 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-  ПИНИЯ -0.700КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- ПИНИЯ -0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 20.00 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- АБАНОС-0.700КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- АБАНОС-0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 64.00 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- БЕЗЦВЕТЕН -2.5 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- БЕЗЦВЕТЕН -2.5 КГ.
2.5 кг.
Цена: 64.00 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- ВИШНЕВО ЧЕРВЕНО-0.700КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- ВИШНЕВО ЧЕРВЕНО-0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 20.00 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- ЕЛХОВО ЗЕЛЕНО-0.700КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- ЕЛХОВО ЗЕЛЕНО-0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 20.00 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- МАХАГОН -0.700КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- МАХАГОН -0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 20.00 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- ОРАНЖ -0.700КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- ОРАНЖ -0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 20.00 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- СВЕТЛА МАСЛИНА -9 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- СВЕТЛА МАСЛИНА -9 КГ.
9 кг.
Цена: 141.10 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- СМЪРЧ-2.5 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- СМЪРЧ-2.5 КГ.
2.5 кг.
Цена: 43.90 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- СРЕДНО СИНЬО-0.700КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО- СРЕДНО СИНЬО-0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 20.00 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-АБАНОС-9 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-АБАНОС-9 КГ.
9 кг.
Цена: 141.10 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-АБАНОС-2.5 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-АБАНОС-2.5 КГ.
2.5 кг.
Цена: 64.00 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-БЕЗЦВЕТЕН-0.700КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-БЕЗЦВЕТЕН-0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 20.00 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-БЕЗЦВЕТЕН-9 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-БЕЗЦВЕТЕН-9 КГ.
9.000
Цена: 141.10 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ВИШНЕВО ЧЕРВЕНО-9 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ВИШНЕВО ЧЕРВЕНО-9 КГ.
9 кг.
Цена: 141.10 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ВИШНЕВО ЧЕРВЕНО-2.5 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ВИШНЕВО ЧЕРВЕНО-2.5 КГ.
2.5 кг.
Цена: 64.00 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ЕЛХОВО ЗЕЛЕНО -2.5 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ЕЛХОВО ЗЕЛЕНО -2.5 КГ.
2.5 кг.
Цена: 64.00 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ЕЛХОВО ЗЕЛЕНО-9 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ЕЛХОВО ЗЕЛЕНО-9 КГ.
9 кг.
Цена: 141.10 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ЗЕЛЕНА МАСЛИНА -2.5 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ЗЕЛЕНА МАСЛИНА -2.5 КГ.
2.5 кг.
Цена: 64.00 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ЗЕЛЕНА МАСЛИНА-0.700КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ЗЕЛЕНА МАСЛИНА-0.700КГ.
0.700 кг.
Цена: 20.00 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ЗЕЛЕНА МАСЛИНА-9 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ЗЕЛЕНА МАСЛИНА-9 КГ.
9 кг.
Цена: 141.10 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-КЕСТЕН-2.5 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-КЕСТЕН-2.5 КГ.
2.5 кг.
Цена: 43.90 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-МАХАГОН-9 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-МАХАГОН-9 КГ.
9 кг.
Цена: 141.10 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-МАХАГОН-2.5 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-МАХАГОН-2.5 КГ.
2.5 кг.
Цена: 43.90 лева
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ОРАНЖ-9 КГ.
DIXOL - ВОДОРАЗРЕДИМ АКРИЛЕН ЛАЗУРЕН ЛАК ЗА ДЪРВО-ОРАНЖ-9 КГ.
9 кг.
Цена: 141.10 лева
Страница 1 от 3

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg