"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
СОРБЕНТИ ЗА НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ - СЕРИЯ ENV
Страница 1 от 1
УНИВЕРСАЛНИ КЪРПИ ЗА МАСЛА И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ ENV 100-M
УНИВЕРСАЛНИ КЪРПИ ЗА МАСЛА И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ ENV 100-M
1 бр.
Цена: 182.60 лева
 УНИВЕРСАЛНИ РОЛКИ ЗА МАСЛА И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ GP 152-E
УНИВЕРСАЛНИ РОЛКИ ЗА МАСЛА И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ GP 152-E
1 бр.
Цена: 396.00 лева
УНИВЕРСАЛНИ КЪРПИ ЗА МАСЛА И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ - ENV 400
УНИВЕРСАЛНИ КЪРПИ ЗА МАСЛА И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ - ENV 400
1 бр.
Цена: 113.50 лева
УНИВЕРСАЛНИ РОЛКИ ЗА МАСЛА И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ ENV 150
УНИВЕРСАЛНИ РОЛКИ ЗА МАСЛА И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ ENV 150
1 бр.
Цена: 396.00 лева
УНИВЕРСАЛНИ КЪРПИ ЗА МАСЛА И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ ENV 300
УНИВЕРСАЛНИ КЪРПИ ЗА МАСЛА И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ ENV 300
1 бр.
Цена: 156.90 лева
УНИВЕРСАЛНИ КЪРПИ ЗА МАСЛА И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ ENV 200-M
УНИВЕРСАЛНИ КЪРПИ ЗА МАСЛА И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ ENV 200-M
1 бр.
Цена: 206.40 лева
Страница 1 от 1

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg