"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
АНТИГРАФИТИ
Страница 1 от 1
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 01
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 01
1L
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 01 +
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 01 +
1L
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 02
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 02
1L
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 02+
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 02+
1L
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 03
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 03
1L
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 03+
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 03+
1L
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 04
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 04
1L
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 04+
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 04+
1L
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 05
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ- KT- 05
1L.
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕВАНТИВНО ПОКРИТИЕ ПРОТИВ ГРАФИТИ „ АНТИ-ГРАФИТИ“ KTX-07
1л.
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕВАНТИВНО ПОКРИТИЕ ПРОТИВ ГРАФИТИ „ АНТИ-ГРАФИТИ“ KTX-15
ПРЕВАНТИВНО ПОКРИТИЕ ПРОТИВ ГРАФИТИ „ АНТИ-ГРАФИТИ“ KTX-15
1л.
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕВАНТИВНО ПОКРИТИЕ ПРОТИВ ГРАФИТИ „ АНТИ-ГРАФИТИ“ KTX-20
ПРЕВАНТИВНО ПОКРИТИЕ ПРОТИВ ГРАФИТИ „ АНТИ-ГРАФИТИ“ KTX-20
1л.
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕВАНТИВНО ПОКРИТИЕ ПРОТИВ ГРАФИТИ „ АНТИ-ГРАФИТИ“ KTX-30
ПРЕВАНТИВНО ПОКРИТИЕ ПРОТИВ ГРАФИТИ „ АНТИ-ГРАФИТИ“ KTX-30
1л.
за поръчка, моля, свържете се с нас
GENIUS-УНИЩОЖИТЕЛ НА ГРАФИТИ
GENIUS-УНИЩОЖИТЕЛ НА ГРАФИТИ
10 кг.
Цена: 292.20 лева
Страница 1 от 1

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg