"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА БИТОВИ ОТПАДНИ ВОДИ
Страница 1 от 1
ЛОКАЛНA АНАЕРОБНA ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
ЛОКАЛНA АНАЕРОБНA ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
МИНИ-ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ТОПАС
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
БИОЛОГИЧНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ МОДЕЛ “BIO – 6”
БИОЛОГИЧНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ МОДЕЛ “BIO – 6”
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ MBCR КОНТЕЙНЕР
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ MBCR КОНТЕЙНЕР
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ MBR
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ MBR
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ СЕРИЯ КОМПАКТНИ ВОДНИ КРЪГОВРАТИ (КВК)
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ СЕРИЯ КОМПАКТНИ ВОДНИ КРЪГОВРАТИ (КВК)
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ANMBR- АНАЕРОБЕН МЕМБРАНЕН БИО РЕАКТОР
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
РЕЗЕРВОАРИ ОТ100Л. ДО 30000Л.
РЕЗЕРВОАРИ ОТ100Л. ДО 30000Л.
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
БИОЛОГИЧНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ  СТАНЦИИ JFC POLSKA SP. Z O.O
БИОЛОГИЧНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ JFC POLSKA SP. Z O.O
 
за поръчка, моля, свържете се с нас
Страница 1 от 1

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg