"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ЗА НАС
"Когато кладенците пресъхнат, тогава  разбираме
стойността на водата  "


- Бенджамин Франклин (1706-1790)

Човечеството сега живее в условията на екологична криза, предизвикана от нарушаване на кръговрата на материята в екосистемите, поради дефицит на биоредуценти или липса на условия за функциониране на микробните съобщества. Предлаганите от нас биологични препарати са единствените, които освен, че не замърсяват околната среда, подпомагат природните процеси на биодеградация и спомагат за трансформацията на органичните отпадъци като подсилват самопочистващата се способност на природата.


Посетете нашата страница в Facebook  Следвайте ни в Twitter!

Присъединете се към нас в

Очакваме Ви


Посетете и нашите електронни магазин за Био- и Еко- продукти, както и препарати за професионална употреба: www.ekomakcapi.com, www.preparati.bg, www.bioaktiv-bg.com


София-1407  ул. „Кораб планина” No 22
 

За нас:

Фирма Еко Макс Био – ЕООД Основен предмет на дейност е: Произвотство, търговско представителство, търговия на едро и дребно на биоензимни препарати за пречистване на отпадъчни води в пречиствателни станции и септични ями, реагенти и всички необходими консумативи, лиофилизирана биомаса, бактерии нитрификатори и денитрификатори, коагуланти, флокуланти, Ph-коректори, окислители, пълнежи за биофилтри, криогелове с имобилизирани бактерии и ензими, бактериални инокуланти и др.


Преди 22 години направихме първите бактериални инокуланти за нуждите на селското стопанство и бяхме пионерите в тази област, след  това  в  средата на деветдесетте години  направихме първата лиофилизирана биомаса чрез  вакуумно сублимационно сушене за нуждите на  биобасейните на пречиствателни станции  и септични ями. Сега в края на 2012г.  направихме  първият бактериален криогел с имобилизирани микроорганизми за нуждите на екологията и индустрията.  През всичките изминали години бяхме последователни и пословично  екологични с чувство на отговорност и грижа за хората и природата. Нашите продукти са добре познати на пазара и са синоним на високи биотехнологии и отговорно отношение към природата и  опазване на околната среда.

Обединените нации обявиха десетилетието от 2005 до 2015 година за международна декада за акцията “Водата е живот”. По този начин ООН иска да подчертае водната проблематика в световен мащаб и да насочи вниманието към трайното използване на водата.
Ние осъзнаваме, че решението на  тези водни проблеми в глобален  мащаб не е по силите на нито една фирма по света, колкото и голяма да е тя. Ние искаме да дадем своя скромен принос,  като предложим качествени биоензимни препарати  за пречиствателни станции за битови и индустриални отпадъчни води за да може да запазим чист този безценен природен ресурс - водата.

Високо квалифицирани специалисти от различни специалности, обединени в екип наречен “Еко Макс Био” е способен да реши и най-сложните задачи свързани с пречистване на отпадъчни води и ремедиация на замърсени почви. Екипната работа на целенасочени и мотивирани  специалисти  е съществената сила на нашата фирма.

Ние сме  в състояние да дифинираме точно проблемите и да разработим решения за тях,  както и да гарантираме чрез нашите препарати  безаварийна експлоатация на пречиствателните съоръжения.
Съвсем естествено е, че за тази цел ние работим съвместно с научните среди, университетите и изследователските институти и центрове. Наши консултанти и партньори в разработването на нови продукти  са специалисти от Българи, САЩ, Германия, Испания, Австралия и Китай. Главен експерт е изтъкнатия немски учен  и голям приятел на България  д-р Wolf Luepcke.
При решаването на конкретните проблеми, ние разработваме нови концепции, създаваме нови технологии  които касаят целия воден кръговрат.  Актуалните теми, като повторното използване на водите и създаването на компактни водни кръговрати с цел изпълняване на „Millennium Development Goals” на „Декадата за водата” са наши приоритетни  задачи.
Високо квалифицираните специалисти, високо технологичното оборудване, прецизната измервателна техника и огромния опит ни дават увереност, че може да предложим качествени биоензимни препарати и услуги на Европейско ниво.
Иновации означава да предложиш бъдещето днес.
Точно това предлагаме ние - технологии от бъдещето, предоставени от нас в настоящето.


Предлаганите от нас продукти заменят химическите продукти с компоненти от природата и така решават  неразрешими досега проблеми по почистване, пречистване на отпадъчни води, наторяване в земеделието и много други отрасли като намаляват количеството на използваните химикали и постепенно подсилват   защитната система на природата – вода, почва, растения.

Фирма Еко Макс Био продава над 250 екологични и биологични продукта внос от водещи производители, разделени в дванадесет  групи както следва:

1. Биоензимни препарати за пречистване на отпадъчни води
 2. Биоензимни препарати за биоземеделие
 3. Биоензимни препарати за биоживотновъдство
 4. Биоензимни препарати за аквакултури
 5. Биоензимни препарати за пивоварната промишленост
 6. Биоензимни препарати за спиртоварната промишленост
 7. Биоензимни препарати за хранително-вкусовата промишленост
 8. Биоензимни препарати за целулозо-хартиената промишленост
 9. Биоензимни препарати за текстилната промишленост
10. Биоензимни перилни и почистващи препарати
11. Екологични перилни и почистващи препарати
12. Индустриална химия, съобразена с Европейската директива за екологични стандарти, на които трябва да отговарят химическите вещества.


Фирми с които работим:

Еко Макс Био е  изключителен търговски представител за България  на  фирмите:


 

SUKAHAN (WEIFANG) Bio-Technology Co. Ltd
- КИТАЙ 

 
AQUAFOR Полша


 

Търговски пaртньор на Еко Макс Био - NORWECO - USAНаучете повече за фирмите - производители
 
SUKAHAN (WEIFANG) Bio-Technology Co. Ltd

е най - големия търговски партньор на Еко Макс Био .  
 
Биоензимни препарати на фирма SUKAHAN (WEIFANG) Bio-Technology Co. Ltd


По групи както следва:
 1. Биоензимни препарати за пречистване на отпадъчни води
 2. Биоензимни препарати за биоземеделие
 3. Биоензимни препарати за биоживотновъдство
 4. Биоензимни препарати за аквакултури
 5. Биоензимни препарати за пивоварната промишленост
 6. Биоензимни препарати за спиртоварната промишленост
 7. Биоензимни препарати за хранително-вкусовата промишленост
 8. Биоензимни препарати за целулозо-хартиената промишленост
 9. Биоензимни препарати за текстилната промишленост


 

Биоензимните препарати:


а) АС - PE89- ензим  ксиланаза за подобряване на избелване на хартия в пулпове.


 

б ) AU - PEA550  - Биоензимен агент за преобразуване на скорбялата;
в) АС - MTPE90 - Специални ензими за подобряване на  физико-химичните качества на целулозните влакна;

г ) SKHZYE - TPE90 - Специални ензими за  производство на  хартия;


д) SKHZYE - OCE90 - Специални ензими за  производство на картон;

е) SKHZYE - DPE91 - Специални ензими за обработка на офис-хартия;


ж) SKHZYE - DGM93 - Специални ензими за отстраняване на лепилото;

 

 Биологичен агент за избелване  чрез разрушаване на ксилана от ензима ксиланаза  и премахва  възможността от повторното утаяване на  ксилан; освобождава  разтворимия  лигнин, който позволява на избелващите вещества да проникнат по-ефективно; подобрява   избелването и  намалява на използването на избелващи вещества . Междувременно, продуктите могат:
• да намалят биологичното натоварване с хлориди и др. в отпадъчните води, да се намалят разходите  за химически избелващи агенти; за подобряване на производствения капацитет и на яркостта на хартиената маса;
• да се намали съдържанието на ХПК, БПК и натоварването  на отпадните  води, което е най-съвременният метод за опазване на околната среда, защита на природата  и  е широко използван в десетки хартиени фабрики в цял свят.
 Биоензимните препарати за производство на хартия   може да намалят производствените разходи и водят до подобряване качеството на продуктите и намаляване на замърсяването на отпадъчните води.

Биоензимните препарати  за  пречистване на отпадъчни води  включват  пет продукта:


а) SKHZYE - MW011 е биоензимен препарат, съдържащ специални бактерии за  разграждането на органични отпадъци, които могат да бъдат използвани за:
•  намаляване на общия обем органични отпадъци;
• разрушава миришещите мулекули  и инхибира образуването на вредни микроорганизми, както и други патогени в твърди битови отпадъци,  в депа за депониране на комунално-битови отпадъци;
• може да се използва за третиране  на инфилтрата, генериран  в процеса на декомпозиране на органичния субстракт в боклука.
Ефективно  намалява  концентрацията на БПК, ХПК, амоняк, фосфати, нитрити и сърфактанти  и намалява многократно  производствените разходи. Също така той може да произвежда биологичен тор в зависимост от състава на  органичните отпадъци.


 

б ) SKHZYE - MW012 -  Биоензимен препарат, съставен от  специални бактерии за третиране на  обществени пречиствателни станции за  отпадъчни води;
в) Специални бактерии за пречистване на отпадъчни води от производството на хартия във фабрики, заводи и др.
SUKAZYM PW 011 - биологични агенти за преработка на отпадъчни води от производство на целулоза и хартия – мелници и др.SUKAZYM PW -012 биологични агенти за преработка на отпадъчни води при производство на целулоза и хартия

    

 Препаратът  SUKACLean s/t   за септични ями и резервоари е без конкуренция на пазара. Високата ензимна активност се проявява при много малка концетрация на препарата, което го прави икономически ефективен. Това е така, защото концентрацията на микроорганизми в препарата е много голяма - три трилиона бактерии в един грам препарат. Клетъчното делене е на всеки петнадесет минути. Всяка бактерия може да консумира органичен субстрат, равен на нейната собствена маса за всяка минута.
Препаратът SUKACLean s/t е създаден на основата на непатогенни микроорганизми /аеробни и анаеробни бактерии, ензими и компоненти на растежа/. Те живеят и се размножават, използвайки органичните отпадъци, като източник на храна. За целта те произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости, които впоследствие влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процесът на разграждане. В продукта са включени още липазa за разграждането на мазнини, протеазa за разграждането на протеини /каквито са месото и млякото/, амилазa за разграждането на нишестето /основен компонент в картофите, хляба и ориза/ и целулазa за разграждането на целулозата от тоалетната хартия.


Биоензимния препарат SUKAClean-GR/C за разграждане на мазнини е най-мощната  биоензимна комбинация на пазара.

SUKAClean-GR/C е биоензимен препарат за разграждане на органични мазнини в мазноуловители, колектори, шахти, утайници, септични ями, канализационни системи и др. места, където се натрупват мазнини.
SUKAClean-GR/C  е прахообразен препарат на базата на микроорганизми, ензими и хранителни компоненти, който разгражда и усвоява мазнини, целулоза, нишесте, повърхностноактивни вещества и други.

SUKAClean-GR/C  е предназначен за третиране на мазниноуловители, колектори и тръби на канализационни системи.

SUKAClean-GR/C  е най-мощната комбинация от ензими и бактерии, предлагана  на пазара за разграждане на мазнини в  канализационната мрежа на урбанизирани територии, където не се допуска заустване на производствени отпадъчни води, които не отговарят на нормите за максимално допустими концентрации на вещества съгласно Отпадъчните води от съоръжения и производствени дейности, които не отговарят на изискванията за заустване, се третират с SUKAClean-GR / C.
По закон се предвиждат   местни пречиствателни съоръжения преди включване на отпадъчните води в канализационната мрежа на урбанизираните територии. Тези съоръжения   се третират  с SUKAClean-GR/C.
Отпадъчните води от кухните на обществено- обслужващи обекти (ресторанти, столове и др.) се включват в канализационната система след преминаване през мазниноуловители. SUKAClean-GR/C е препаратът, с който трябва да се третира мазниноуловителя, за да не се предизвика запушване или др. проблеми с канализацията.


SUKA-Feed XL е биоензимен препарат с голямо количество спори на пробиотици и храносмилателни ензими. Използва се като добавка към храната на животните. При запазване на дневната дажба на животните се получава по-добър прираст и повече мляко при млекодайните животни.

SUKA-Feed XL е създаден на базата на голямо количество спори на пробиотици и ензимите  ксиланаза, β-глюканаза, пектиназа, протеазни и амилазни храносмилателни ензими и маноза.
 Тази комбинация е съобразена  със  специфичните особености  на  фуражите, съдържащи ечемик и пшеница, тъй като в тях има ксилан, който съдържа антихранителни фактори.
Kсилазата, съдържаща се в  SUKA-Feed XL ефективно разгражда ксилана и отстранява антихранителните фактори и така се подобрява усвояването на храната от животните, което води до повишаване на прираста при непроменени дневни дози на хранене.


SUKAFeed P
-  биологична  добавка към  храната на   животни.
 
SUKAFeed XL - биологична  добавка към  храната на  животни (концентрат).
 
SUKAFeed Б -  Биоензимен препарат, съставен от специални  пробиотични бактерии и храносмилателни ензими- добавя се към   смеските  за хранене на животните.
 
SUKAFEED CMP Feed - пробиотици  - добавя се към  водата  за пиене  на   птици.
 
SUKAFEED PMP Feed - пробиотици - добавя се към  питейна вода на животните. Може да се използва при всички животни без птици.

SUKAFEED ENL Feed
- пробиотици за силаж.
 
SKHZYE MW012 - специален продукт - бактерии за третиране на битови отпадни води
 
 
SKHZYE MW011
Специален продукт, съставен от специално подбрани  бактерии за  третиране на органични отпадъци, изпаднали в  неконтролирана ферментация на органичния субстрат с отделяне на силна мириза.
Био-GainTM - микробиален  тор, съставен от непатогенни микроорганизми, ензими, емулгатори, компоненти на растежа и др.
В препарата са включени определени щамове почвени бактерии като такива от родовете  Bacillus,  azotobacter, Aspergillus oryzae, trichodermin.
Микробната популация в Био-Gain микробиален  тор може да компенсира лошото хранене на  корена на растенията и да подобри като  осигури допълнителни хранителни вещества от почвата особено фосфор (P) под формата на фосфати (PO4-),  както и  калий (K) и да подобри пренасянето на хранителни вещества в растението.
Микроорганизмите  в продукта  образуват   симбиоза с растението и стимулират растежа на кореновата система като увеличават нейната площ и подпомагат фиксацията на азот;  стимулира растежа на растенията и защитата им  от патогенни организми  в почвата.


ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ НА SUKAHAN (WEIFANG) Bio-Technology Co. Ltd

 

Фирма Еко Макс Био е изключителен представител  и на фирма Aquafor – Полша

Фирма Aquafor   предлага  високотехнологични продукти с доказана ефективност .
Продуктите се използват в продължение на много години в домакинството, кетъринг -фирми, отглеждане на домашни любимци, животновъдство.
От месец септември 2010 г. Фирма Еко Макс Био получи ексклузивни права за продажба на територията на България.

Фирма  Aquafor  започва дейността си през 2001г. Тя произвежда висококачествени органични препарати:

* За септични ями и пречиствателни станции;

*За обезмасляване и обезмирисяване на канализационни системи:
* Животновъдство.
Препаратите са  безопасни за човека, животните и околната среда. Притежават необходимите  сертификати, валидни в Европейския съюз.  Дейността  се основава на  най-новите изследвания, провеждани в областта на биотехнологиите. 
ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg