"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
Мазноуловители
+
Препарати за професионална употреба
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
Перилни и почистващи препарати
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
Флотационни съоръжения
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
Индустриална химия
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
Моля дайте ми съвет какъв препарат да използвам за размразяване на лед и сняг - калциев хлорид, магнезиев хлорид или айсмелт. Каква е корозивността на съдържащите калциев хлорид размразители в сравнение с останалите? Моля обяснете как точно стоят нещата
Често задавани въпроси за практическото приложение на обезледители съдържащи калциев хлорид, каквито са препаратите Айсмелт и Премел
Моля за по-подробна информация за препаратите за размразяване на лед и сняг. Дайте повече сравнителни данни за да може да се ориентираме за качествата и ефективността на отделните продукти.
Кога и защо трябва да се използват биоензимни препарати? Вярно ли е твърдението, че тези бактерии се развъждат от самосебе си и няма нужда да се слагат никакви препарати.
Как да изберем локална пречиствателна станция за битови нужди?
Имам пречиствателна станция тип SBR за 80 еквивалент жители. Станцията не работи не може да влезе в параметри дори при последните изследвания на водата на изхода БПК е по-високо от това на входа.
Каква пречиствателна станция да избера за еднофамилна къща обитавана от 6 човека - аеробна или анаеробна? Ако може дайте по-подробна информация за единия и другия тип станции? Какви са предимствата и недостатъците на двата типа станции?
Имаме изградено изкуствено езеро като част от цялостен проект за пречиствателна станция с пълен затворен цикъл на преработване и използване на водата, където езерото се явява като водоприемник на отпадъчните води. Езерото се е превърнало в блато и мирише

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg