"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
Референция от инж. химик Георги Тодоров - специалист по пречистване на индустриални и битови отпадъчни води
Референция от Фирма “КАРМЕЛИН-ООД” за хигиенни консумативи, перилни и почистващи препарати, дезинфектанти
Становище за препарат „Екопрофи” концентрат от Министерство на здравеопазването - Национален център по опазване на общественото здраве
Статия: "Технология за възстановяване на равновесието в екосистемите", издание на МОМН, 2012
Статия от RegNews.net за участието на фирма Еко Макс Био ЕООД на форум проведен в Горна Оряховица
Статия "Почистващи препарати" от Вестник Родово имение, Брой 38, 2010 г
Статия от Списание ОФИС - "Екопродуктите, да заживеем по-добре"
Статия от вестник Еко Свят, брой 1, 2006 г. - "Екологични препарати за професонално почистване"

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg