"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
СЕРВИЗ H2O


Н2О СЕРВИЗ - "ЕКО МАКС"

 

 

 

"Когато кладенците пресъхнат, тогава  разбираме стойността на водата"

- Бенджамин Франклин (1706-1790)”

“Нито една друга мярка не би могла сама по себе си да допринесе повече за побеждаване на болестите и с това за опазване на живота, отколкото снабдяването на цялото население с чиста питейна вода и подходящи санитарни системи.” - Кофи Анан (ген.секретар на ООН 1997 - 2006г.)

Обединените нации обявиха десетилетието от 2005 до 2015 година за международна декада за акцията “Водата е живот”. По този начин ООН иска да подчертае водната проблематика в световен мащаб и да насочи вниманието към трайното използване на водата.
Ние осъзнаваме, че решението на  тези водни проблеми в глобален  мащаб не е по силите на нито една фирма по света, колкото и голяма да е тя. Ние искаме да дадем своя скромен принос,  като предложим качественна услуга за ремонт и поддръжка на пречиствателни съоръжения за битови и индустриални отпадъчни води за да може да запазим чист този безценен природен ресурс водата.

Високо квалифицирани специалисти от различни специалности, обединени в екип наречен “Н2О Сервиз - Еко Макс” е способен да реши и най-сложните  задачи свързани с пречистване на отпадъчни води. Екипната работа на целенасочени и мотивирани  специалисти  е съществената сила на нашата фирма.
Ние сме  в състояние да дифинираме точно проблемите и да разработим решения за тях,  както и да гарантираме  безаварийна експлоатация на пречиствателните съоръжения.
Съвсем естествено е, че за тази цел ние работим съвместно с научните среди, университетите и изследователските институти. Наш консултант е изтъкнатия немски учен  и голям приятел на България  д-р Wolf Luepcke.
При решаването на конкретните проблеми, ние разработваме нови концепции, които касаят целия воден кръговрат.  Актуалните теми, като повторното използване на водите и създаването на компактни водни кръговрати с цел изпълняване на „Millennium Development Goals” на „Декадата за водата” са наши приоритетни  задачи.
Високо квалифицираните специалисти, високо технологичното оборудване, прецизната измервателна техника и огромния опит ни дават увереност, че може да предложим качественна услуга на Европейско ниво.
Ние поддържаме всички видове пречиствателни станции за битови, индустриални и процесни отпадъчни води  без значение на марка, модел или технология на пречистване и работим на територията на цялата страна. Разполагаме с мобилна лаборатория и правим анализ на водата веднага, на място, което ни дава възможност да придобием реална представа за функционирането на пречиствателната станция и ако е необходимо, да променим настройките или да предприемем незабавни действия за въвеждане  в оптимален режим на работа за гарантиране на необходимите показатели на изхода на станцията. В нашата работа ползваме реагенти от световно признати производители с гарантирано качество. Предлагаме иновационни  методи и технологии за третиране на утайките и по този начин решаваме проблема с тяхното депониране.
Иновации означава да предложиш бъдещето днес. Точно това предлагаме ние - технологии от бъдещето, предоставени от нас в настоящето.

Екипа на “Н2О Сервиз - Еко Макс” Ви очаква!!!
ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg