"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
Мазноуловители
+
Препарати за професионална употреба
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
Перилни и почистващи препарати
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
Флотационни съоръжения
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
Индустриална химия
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ПРЕПАРАТИ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Микоризa
каталожен номер: 44M1L
нетно тегло: 1 л. плик
цена: 31.20 лева
(€ 15.95)

Микоризa

Наименование: Rhizo vam basic /Микориза/

Описание: Съдържа размножителен материал от естествена, генно немодифицирана арбускуларна микоризираща гъба, фиксирана върху експандирани глинени частици с диаметър от 2 до 4 мм, в количество от 100 000 инфектиращи единици на литър, несъдържащ дезинфектанти.
Вид на гъбата: Clomus intraradices
Начин на употреба: Смесва се със субстрата, или се поставя в дъното на дупката, в която се засаждат растенията.
Препоръчителни дози:
При приготвяне на субстрат за работа в овощни и декоративни разсадници и при производство на цветя – 2,5-5 л. на 100 л. субстрат.
При производството на зеленчуков разсад, при разсаждане на зеленчуци, при пресаждане на декоративни храсти, растения и цветя в оранжерии или на открито – 2,5 – 10 мл. на растение или луковица или 25-100 мл/л. м., когато културите се засаждат на редове.
При засаждане на овощни дръвчета и горски култури 20 мл се поставят в дупката, в която ще се извършва пресаждането в близост до корените.
За тревни площи, голф-игрища и спортни игрища се използват 100-200 мл/м2   като препарата се инкорпорира на дълбочина 2-3 см или 50-100 мл на кв.м се смесва с пясъка, с който ще бъде покрито игрището.
Да не се ползва едновременно с фунгициди с почвено действие. Минералните торове увреждат гъбата. Внасянето им е допустимо най-рано две седмици след внасянето на микоризата като се прилага половината от обичайната доза.
Опаковка: плик

Състояние: гранули


Допълнителна информация:

Дефиниция
 Симбиотично свързване на корените на висше растение с гъбен вид. При ектотрофната микориза, гъбният мицел покрива външната част на корена, докато при ендотрофната гъбата расте във вътрешността на клетките на корена.
 

 
 Невинаги паразитите са във вреда на растенията. Такъв е случая с микоризата. Микориза е особена симбиоза между някои гъби и висшите растения, при която гъбичните хифи поемат функцията на кореновите власинки, а дървото предоставя на гъбата необходимите вещества получени при фотосинтезата.
  Някои растения толкова се приспособяват към микоризата, че престават да пускат коренови власинки и стават напълно зависими от нея. Някои гъби произвеждат антибиотици и с това предпазват стопанина си от вредители.
 
      
 

Мутуализъм:
 
Мутуализъмът е взаимодействие между  организми от два вида, което е от взаимна полза.Това означава, че индивидите на всяка от популациите мутуалисти, преживяват (растат размножават се и т.н.) по-добре в присъствието на индивиди от другия вид. С други думи съвместното съществуване дава предимства и на двата вида.
 

Предимствата обикновенно се изразяват в  това ,че:
  •  ако единия вид използва другия като хранителен ресурс ,той пък получава защита от враговете си, или пък се осигуряват благоприятни условия за растежа и размножаването му.  
Микоризната ваксина която предлагаме е приложима за различни растения - иглолистни, шороколистни и особено за лозови насаждения.


 
Дървета, които нямат микориза      Дървета, които имат микориза

 
                                  

 


                                                               
 

Микоризa
каталожен номер: 44M1L
нетно тегло: 1 л. плик
цена: 31.20 лева
(€ 15.95)

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg