"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
Мазноуловители
+
Препарати за професионална употреба
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
Перилни и почистващи препарати
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
Флотационни съоръжения
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
Индустриална химия
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ

HG препарат за отстраняваме на цимент и варов разтвор 1л.
каталожен номер: 93101100106
цена: 18.90 лева
(€ 9.66)

HG препарат за отстраняваме на цимент и варов разтвор 1л.

HG – препарат за отстраняване на филм от цимент и/или вар

Премахва остатъците от цимент от всички видове порьозни (на пори) и непорьозни керамични плочки, други плочи за настилки и естествени, некалцирани камъни като
норвежки шисти, гранит, кварцит и др. Уникален аспект на тозипродукт е, че той разтваря цимента от повърхността на плочката,но не и цимента във фугите. Сместа във фугите дори се заздравява. Начин на употреба: Разтворете продукта във вода. Първо навлажнете повърхността с чиста вода и след това нанесете разтвора с кърпа или моп. Не третирайте повече от 10 до 15 м2 наведнъж. След това разтъркайте повърхността с твърда четка.
Оставете да проникне за 15 - 20 минути, като междувременно мокрите третираната повърхност с разтвора. След това старателно разтъркайте повърхността отново и отстранете
разтвора с моп, преди да избършете пода с чиста вода.


HG препарат за отстраняваме на цимент и варов разтвор 1л.
каталожен номер: 93101100106
цена: 18.90 лева
(€ 9.66)

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2020
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg