"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
Мазноуловители
+
Препарати за професионална употреба
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
Перилни и почистващи препарати
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
Флотационни съоръжения
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
Индустриална химия
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
САВАЦИ РЕГУЛИРАЩИ ОБЕМА
Шлюзов затвор / Шлюзов преливник - модел KOS I и KOS II За поръчка, моля, свържете се с нас
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509

Шлюзов затвор / Шлюзов преливник - модел KOS I и KOS II

KWT® Sluice Gate / Sluice Weir - model: KOS I and KOS II

KWT Шлюзов затвор / Шлюзов преливник - модел KOS I и KOS II

Приложение


KWT Шлюзовите преливници са много разнообразни и се използват в системи за повърнхостни, канални и технологични води. Системата KOS е вертикална преграда, която позволява постоянна корекция на нивото на течащата вода и може да бъде използвана да се запази нивото на водата до желаното ниво. Водният поток над преградата по този начин довежда до преливане,а това дава възможност за много точно регулиране на водния поток.
Тези KWT шлюзови преливници се предлагат с един винт (KOS I- до 1500 mm ширина) или с два винта (KOS II-предотвратява заяждане). Типа KOS II може да се използва в по-широки структури, премахващи препядствия от потока, а също така и намаляване на натрупвания.

KOS I

 

 

KOS II

 

 

 

 

 

 

В приложения за контрол на повърхостни води при дъжд, пълноводие на реки и канали, KOS често се комбинира с KWT преходник за преминаване на риба, за да се осигури миграцията на риби, като змиорка, пастърва, сьомга или други речни риби.


ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2020
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg