"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
Мазноуловители
+
Препарати за професионална употреба
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
Перилни и почистващи препарати
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
Флотационни съоръжения
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
Индустриална химия
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ОМЕКОТЯВАНЕ НА ВОДА
Системата за омекотяване на вода IDROPRO За поръчка, моля, свържете се с нас
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509

Системата за омекотяване на вода  IDROPRO

IDROPRO

Иновативна система за омекотяване на вода

 

Твърда вода, е вода с високо съдържание на минерали, обикновено калциеви и магнезиеви (Mg2+) йони и в някои случаи други разтворени елементи, като бикарбонати и сулфати.

Калцият във водата обикновено се намира  като калциев карбонат (CaCO3) или като калциев сулфат (CaSO4).  Най-общо твърдостта на водата се определя, като присъствие на поливалентни катиони. Твърдостта на водата може да доведе до образуването на отлагания по повърхностите и стесняване на тръбите,  устойчивост на сапуни и перилни препарати, повреждане нагревателите на електроуредите и др.

 През 1960-те години, ученият Крис Гилби (Chris Gilby) установил, че твърдата вода може да се категоризира според йонното ѝ съдържание. Също така, може да се прави разлика между "временна" и "постоянна" твърдост. Временната твърдост се причинява от комбинация на калциеви йони и бикарбонатни йони във водата. Постоянната твърдост, е твърдост - минерално съдържание, което не може да се отстрани чрез кипене. Тя обикновено се дължи на присъствието на калциеви и магнезиеви сулфати и/или хлориди във водата. Въпреки наименованието си, постоянната твърдост може да бъде премахната, чрез предлагани  я от нас  омекотител за вода “IDROPRO”. Омекотителят за вода “IDROPRO” работи на съвсем нов принцип на работа и в съответствие  с  NSF 61 / D.L. 174 / D.M. 25.

Предимставата:
• Не се добавят ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА.
• Няма регенерация.
• Няма промиване.
• Няма необходимост от сложна система за управление и електровинтили.
• Не използва електроенергия при работа.
• Не изисква никаква поддръжка.

Принцип на работа:

Резервоарът на IDROPRO омекотител за вода е зареден с активните съставки, които представляват специално обработени по патентована технология  керамични сфери. Те са абсолютно безвредни, както за потребителите така и за околната среда. Водата преминава през керамичните сфери и калциевите и магнезиеви йони се трансформират в кристали, които са по-големи по размер частици и се задържат в пост-филтърния патрон на изхода на системата. В резултат на това се получава  постоянна физична трансформация на калциевите и магнезиеви йони в кристали и се предотвратява натрупването на котлен камък, в следствие на което се подобрява  качеството на водата.  При този процес не се променя Ph на водата и не се отделят полезните за човешкия организъм минерали и соли. Това е единственият познат до сега метод за омекотяване на водата, който има само ползи за потребителя, без да води до негативни ефекти.

Ползата от „IDROPRO“

·         Подобрява органолептичните характеристики на водата.

·         Предотвратява натрупването на котлен камък.

·         Не премахва полезните за човешкия организъм минерали и соли.

·         Не променя Ph на водата.

·         Не се добавят ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА.

·         Няма регенерация.

·         Няма промиване.

·         Няма сложна   система за управление.

·         Не се използва   електроенергия при работа.

·         Не се изисква никаква поддръжка.

 

Едно зареждане с керамични  микросфери издържа от 3 до 5 години в зависимост от интензивността на ползване. Пост-филтърърният  патрон  се сменя веднъж годишно.

 

Приложение:

Системата за омекотяване на вода  IDROPRO  намира приложение в:

·         Омекотяване на вода в еднофамилни къщи.

·         Омекотяване на вода в ресторанти, хотели, мотели и др.

·         Омекотяване на вода в лични и общественни перални.

·         Омекотяване на вода преди свързване на кафе и вендинг машини и др.

·         Омекотяване на вода преди свързване на перални съдомиялни и др. машини.

·         Омекотяване на вода преди свързване на ледогенератори, битови и индустриални  бойлери и котли за отопление.

·         Омекотяване на вода преди свързване на слънчеви колектори, термо-помпи и др.

·         Омекотяване на вода в басейни, инсталации за оборотна вода и др.

 

Системата за омекотяване на вода  IDROPRO се предлага както следва:

 

  Model          Flow Rate   Dimensions              Connection                n° persons

CWSR/1,5      480 lt/h    160 x 305 x 500 x 315       3/4”                      2

CWSR/2,5      900 lt/h    185 x 305 x 500 x 327       3/4”                     2/3

CWSR/4       1200 lt/h    210 x 305 x 690 x 340       3/4”                      3

CWSR/5       1800 lt/h    210 x 305 x 975 x 340       3/4”                      4

CWSR/6       2400 lt/h    235 x 305 x 975 x 355       3/4”                      5/6

За повече информация и цени моля напревете запитване.

 

 


ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2020
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg