"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
Мазноуловители
+
Препарати за професионална употреба
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
Перилни и почистващи препарати
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
Флотационни съоръжения
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
Индустриална химия
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ПРЕПАРАТИ ЗА ВОДНОТО СТОПАНСТВО

PIP Pond Plus – микробиологично почистване на водни басейни
нетно тегло: 1 л.
цена: 36.00 лева
(€ 18.41)

PIP Pond Plus – микробиологично почистване на водни басейни

PIP  POND PLUS 

Пробиотичен концентриран препарат за микробиологично почистване на водни басейни     Област на приложение: 

PIP  Pond Plus е пробиотичен концентрат  за микробиологично почистване на водни басейни, като рибни стопанства, езера, аквариуми и други.  Поддържа здравословна микробиологична среда през целия сезон с видим бърз ефект. 

Състав: Съгласно насоките на Е.С.: Ензими <5%, консерванти (метилизотиазолинонът),    pH  7.6

Указания за употреба:

1. Стартирайте поддръжката на водния басейн в началото на сезона с продукта PIP Pond Plus.    

2. Налейте необходимото количество от препарата според обема на водоема, съгласно таблицата по-долу.      

3. Веднъж седмично добавяйте същото количество PIP Pond Plus за да поддържате микробиологичното ниво на водния басейн.  

Обем/вместимост Доза / седмица
 до 12  м³ 100 ml
12 -24  м³ 200 ml
24 - 36  м³ 300 ml
36 - 50  м³ 400 ml

Предупреждения за опасност:  няма 

Препоръки за безопасност:  Да се пази далече от достъпа на деца. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта на ръка.

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухо и проветриво помещение с  t° 5 -35°С, без достъп на директна  слънчева светлина.  

Третиране на отпадъците: Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.

 e 1 L


PIP Pond Plus – микробиологично почистване на водни басейни
нетно тегло: 1 л.
цена: 36.00 лева
(€ 18.41)

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2020
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg