"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
Мазноуловители
+
Препарати за професионална употреба
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
Перилни и почистващи препарати
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
Флотационни съоръжения
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
Индустриална химия
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Детектор за газови течове - DETECT B
каталожен номер: 11318101
нетно тегло: 650 мл.

продукта не е в наличност

Цена: 18.10 лева
За поръчка, моля, свържете се с нас
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509

Детектор за газови течове - DETECT B
DETECT B - Детектор за газови течове. Антикорозионен. Всички газове

СВОЙСТВА
• Течност за контролиране на уплътненията.
• Предлага много надежден контрол.
Превъзходна чувствителност.
• Ефикасна при големи и малки течове.
• Приложима върху вертикални повърхности.
• Незапалима.
• Приложима в присъствие на кислород под налягане до 150 bars.
ПРИЛОЖЕНИЯ
• Маншони. Резбови съединения. Заварки.
• Гарнитури. Тръбопроводи.
• Тръбни връзки. Обковани съединения.Манометри.
• Гъвкави връзки. Бутилки под налягане. Радиатори.
• Колектори. Нискотемпературни батерии. Климатици.

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2018
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg