"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
Флотационни съоръжения
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ПРЕПАРАТИ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ
Био-Септ
каталожен номер: 10201103
За поръчка, моля, свържете се с нас
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509

ФИРМА ЕКО МАКС БИО

"БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕДИН ПО-ЧИСТ СВЯТ"


БИО-СЕПТ

100% контрол на миризмите.

 

Уникалнта биотехнология използва живи микроорганизми /аеробни непатогенни бактерии/ за разграждане на органичните отпадъци без отделянето на миризми.
Тя е приложима както в бита за третиране на канализационни системи, мазноуловители, септични ями, утайници, колектори и други, така и за индустриални п
редприятия за пречистване на отпадните води, преработване на органичните отпадъци от производството. Също така може да се използва за почистване на повърхности, където мръсотията е попила в дълбочина и не може да бъде почистено с нищо друго.
Технологията решава нерешими до сега проблеми, свързани с почистване на повърхности, преработване на органични отпадъци и контролиране на процесите на биологично разлагане на органичната материя без отделяне на миризми. 

Биологичния препарат  БИО-СЕПТ  е създаден на базата на много прецизна селекция на живи микроорганизми /аеробни бактерии / и няколко вида ензими за ускоряване на биологичните процеси.
Специално разработен за септични ями, които не се ползват постоянно /напр. Вили, сезонни заведения, походни, временни тоалетни и др./


 Това, което отличава БИО-СЕПТ от другите специализирани биологични продукти за септични ями е, че благодарение на голямото разнообразие на различни щамове бактерии се продуцират различни ензими и процесите за разграждане на биологичната маса протичат много бързо и ефективно.
Именно поради тази причина още на 6-ия час след третирането, неприятните миризми напълно изчезват.

 

НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ:

 

Пакетчето се изсипва направо в ямата. Ако това е невъзможно, поставете пакетчето в най близката до ямата тоалетна чиния. Изчакайте 10-15 минути и пуснете водата. Най-добре е подаването на препарата да се прави, когато системата е най-малко натоварена от течаща вода / напр. вечер преди лягане/. Едно пакетче от 70 гр. е достатъчно за яма с обем до10 куб.м. и време от 15 дни. Ако престоят Ви е по-дълъг от 15 дни – на 15-ия ден трябва да сложите ново пакетче.Опаковка:
 
180 гр. в пластмасова кутия.

 

   Съхранение и безопасност:

Съхранява се в студено и сухо помещение. При контакт с очите промийте незабавно с много вода. Не поемайте през устата. Пазете от деца.

Проблеми и подръжка на септичните ями:

 


    
Този иновационен подход към проблемите на почистване и пречистване е взаимстван от природата, където микроорганизмите играят важна роля в трансформацията на материята от една форма в друга, благодарение на което се извършва кръговрата в природата.Внимание!!!!
 
Използването на биоензимни препарати води до:
  • увеличаване полезния обем на ямата и така съкращава броя  изпомпвания на ямата от пет до седем пъти, но с течение на времето на дъното се натрупва шлам които трябва да бъде почистен със специална машина.
  • Препоръчваме Ви да използвате услугите на нашата фирма защото разполагаме с най-модерната техника и високо квалифициран персонал.

 


ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg