"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
Флотационни съоръжения
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ПРЕПАРАТИ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ
Таблетка за септична яма - BIO - PERC
каталожен номер: 101031150
нетно тегло: 145 гр.

продукта не е в наличност

Цена: 24.00 лева
За поръчка, моля, свържете се с нас
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509

Таблетка за септична яма - BIO - PERCБиологичният препарат BIO-PERC е изключително подходящ за вили, сезонни заведения, походни, временни тоалетни и септични ями, които не се ползват постоянно.
Той е създаден на базата на много прецизна селекция от живи микроорганизми /аеробни
и анаеробни бактерии/ и шест вида ензими за ускоряване на биологичното разграждане.
Препаратът BIO-PERC безопасно разгражда органичнитe материали на въглероден диоксид и вода без отделяне на миризми. Също така може да се използва за почистване на места, където мръсотията е попила в почвата и не може да бъде
почистена по друг начин.
Уникалната биотехнология решава неразрешими до сега проблеми, свързани с почистване на повърхности, преработване на органични отпадъци и контролиране на процесите на биологично разлагане на органичната материя без използването на химически препарати увреждащи природата. Таблетките BIO-PERC ефективно разграждат мазнини, масла, продукти от хартия и ускоряват естествения процес на рециклиране.
Биологичният препарат BIO-PERC е приложим, както в бита за третиране на канализационни системи, мазноуловители, септични ями, утайници, колектори и други, така и за индустриални предприятия за пречистване на отпадните води и преработване на
органичните отпадъци от производството.
     

100% контрол на миризмите.Една таблетка е с тегло  е 145 гр. – третира се  веднъж на 6 месеца.

Внимание!!!!
 
Използването на биоензимни препарати води до:

* Увеличаване полезния обем на ямата и така съкращава броя изпомпвания на ямата от пет до седем пъти
/отпада необходимостта от изпомпване със специална машина/.
* Препоръчваме Ви да използвате услугите на нашата фирма, защото разполагаме с най-модерната техника и високо квалифициран персонал.

 


ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg