"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
Флотационни съоръжения
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛОКАЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

БИО-МАКС-3112-1 - за поддържащо третиране на пречиствателна станция
каталожен номер: 101031205
нетно тегло: 400 гр.
цена: 53.00 лева
(€ 27.10)

 БИО-МАКС-3112-1 - за поддържащо третиране на пречиствателна станция
Описание:
Препарат БИО-МАКС 3112-1 е създаден на основата на непатогенни микроорганизми /аеробни бактерии/. Те живеят и се размножават използвайки органичните отпадъци, като източник на храна. За целта те произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости, които в последствие влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процеса на разграждане.
    В продукта са включени още липази за разграждане на мазнини, протеази за разграждане на протеини /каквито са месото и млякото/, амилази за разграждане на нишесте / основен компонент в картофите, хляба и ориза/ и целулази за разграждане на целулозата от тоалетната хартия.

 
    Хидролизата на целулозата  протича под действието на ензима целулаза, който я разгражда до дизахарида целобиоза.
 • Целулозата се различава от нишестето по броя, вида и пространственото разположение на глюкозните остатъци. Броят на глюкозните остатъци е различен и може да достигне до 10 000, което съответства на молекулна маса от 500 000 до 20 000 000 .
 • Глюкозните остатъци са свързани линейно, изключително еднопосочно.  Чрез това свързване всеки втори глюкозен остатък от веригата е завъртян на 180о спрямо преходния, с което молекулата добива линейна форма:
 • Целулозната молекула съдържа по 3 хидроксилни групи на всеки глюкозен остатък: [C6H7О2(OH)3]n
 
  Молекулата на целулозата има множество късички разклонения, всяко от които завършва с по една хидроксилна химична група / ОН / и при нейното разрушаване се отделя кислород, който служи за поддържане на аеробните процеси.


ПРОБЛЕМИТЕ:


Най-честите проблеми при септичните ями са: запушване на отходната тръба, преливане на пяна от ямата извън шахтата, събиране на много утайка на дъното и намаляване на полезния обем, затлачване на стените на ямата и нарушаване пропускането в почвата, отделяне на неприятни миризми.

Отстраняването на споменатите проблеми по традиционния начин става чрез изпомпване на ямата и чрез налагане на контрол върху отпадъците, доколкото е възможно. Изпомпването на ямата обаче и трудно и скъпо и най-важното – проблемите си остават до следващото изпомпване.

 

 Проблеми и поддръжка на септичните ями:
РЕШЕНИЕТО:
Решението на проблема се състои в това да третирате септичната яма с препарата БИО-МАКС 3112-1, от което ще произлязат следните ползи:
 •  възстановява се нормалната работа на септичната яма;
 • намалява пяната на повърхността с над 85%;
 • намалява утайката на дъното с над 80%;
 • увеличава полезния обем на ямата и така съкращава броя; изпомпвания на ямата с най-малко до седем пъти;
 • спестява много пари и време за изпомпване на септичната яма със специална машина;
 • ефективно разграждане на тоалетната хартия в ямата. Над 15% от тоалетната хартия в ямата се разгражда през първите 48 часа;
 • премахване на миризмите без остатък;
 • намалява до минимум възможността за развитие и разпространение на зарази
 • природен продукт, без никакво съдържание на сода или киселина – 100% екологично чист продукт
 • посадките за бактериите са взети директно от природата и технологията за пречистване на отходни води напълно копира процесите, които нормално /без човешка намеса/ се случват в природата, но благодарение на умелото съчетаване на ензими, процесите се ускоряват и ако процеса нормално в природата протича за една година, тук процеса завършва за броени дни.
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

 Биологичен, екологично чист продукт за третиране на мини-пречиствателни станции. Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда до 85% и по този начин отпада напълно нуждата от почистване чрез изпомпване.   
      След продължително и интензивно използване ще се натрупа утайка, която не може да бъде преработена по метода ензими-бактерии и тя ще трябва да се почисти по друг начин.
В процеса на експлоатация на канализационното съоръжение ще се наложи периодично да бъде изпомпвана водата от септичната яма тъй като бактериите преработват органичната материя на по-прости химични съединения в резултат на което се получават вода, различни газове и около 15% непреработен шлам, която се утаява на дъното.


НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Микроорганизмите се намират в неактивно прахообразно състояние. След като бъдат активирани в хладка вода / не повече от 55 градуса/ и изсипани в септичната яма, те създават колония от бактерии. За да могат да се размножават, те имат нужда от храна.

 Органичните отпадъци в септичната яма са тяхната естествена храна, която представлява сложни химични съединения с дълги вериги, които в този си вид са неусвояеми от бактерията. За това през първите 6 часа от попадането им в септичната яма бактериите освобождават ензими, които разграждат сложните химични съединения на по-прости, след което те стават лесно усвоими от бактериите.
Бактериите са специален патентован щам - BioStm 3112-1 от рода Bacillus, който се среща навсякъде в природата / благодарение на него се осъществява кръговрата в природата – листната маса се превръща в тор – торта в храна за растенията и т.н. / и е абсолютно безвреден за хората, животните и околната среда.МЕТОДИКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕПТИЧНИ ЯМИ С БИОЕНЗИМЕН ПРОДУКТ „БИО-МАКС 3112-1”

Метода за пречистване на отпадни води от битова канализация събирани в септични ями се състои в следното:
   1.  Посредством препарат „БИО-МАКС 3112“ се извършва първоначално третиране и създаване на колония от непатогенни аеробни бактерии в септични ями с обем до 5 куб.м..
   2.  На всеки петнадесет – двадесет дни / в зависимост от интензивността на ползване на канализационната система/, се добавя по една супена лъжица от препарат „БИО-МАКС 3112-1“.      НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕПАРАТИТЕ:

1. Препарат „БИО-МАКС 3112-1“ се разтваря в десет литра хладка вода /не повече от 50 градуса/. Изчаква се до 35-40 мин., за да може препаратът да се разтвори изцяло и да се активират бактериите. След което от разтвора се изсипва по 200-250 мл във всяка точка на канализационната система /подови сифони, мивки, тоалетни чинии, вани и др./.

Препоръчително е горепосоченото третиране да се започне от най- високата точка на сградата надолу. Също така желателно е процедурата да се направи късно вечер за да може канализационното съоръжение да не се използва няколко часа с цел залепване на аеробните бактерии по е-совете на сифоните и предотвратяване на евентуални миризми от тях.

2. Една супена лъжица от препарат „БИО-МАКС 3112-1“ се разтваря в 0.500 л. хладка вода, след което се излива в канализацията през една или няколко от най използваните точки на канализацията. / Третирането се извършва на всеки 15 – 20 дни./


Препоръки:

   1.  Не използвайте препарати съдържащи активен хлор /белина, съдържаща натриевхипохлорид, почистващи препарати на хлорна основа и др./ За избелване ползвайте белина с оптични избелители.
   2.  Въздържайте се от използване на силно алкални или силно киселинни почистващи препарати.


ПРОДУКТИТЕ СА АБСОЛЮТНО БЕЗВРЕДНИ ЗА ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА.
След биологичното пречистване на отпадните води, те могат да се използват за поливане или да се заустят в дерета, реки и др., спазвайки методичните указания за това.
НЕЩО ПОВЕЧЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ


Класификация на методите за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки


 • Физично (механично, първично) пречистване
 • Физико-химично пречистване
 • Химично пречистване
 • Биологично (вторично) пречистване
 • Допречистване (третично пречистване)
 • Обеззаразяване
 • Третиране на утайките

                                       

Физично (механично, първично) пречистване


 • Предназначение: прилага се за отделяне на грубите суспендирани вещества
 • Основни процеси

          –    Прецеждане
          –    Утаяване
          –    Филтруване
Прецеждане:


 • Основни съоръжения

       –    Решетки
       –    Сита
Утаяване:

 • Основни съоръжения

           –    Пясъкозадържатели
           –    Утаители
           –    Мазнинозадържатели
           –    Маслозадържатели
           –    Нефтозадържатели
           –    Смолоуловители
Филтруване:

 • Основни съоръжения

          –    Микросита
          –    Бавни пясъчни филтри
    Класификация на методите за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки
   Физико-химично пречистване

 • Предназначение: прилага се за отделяне на фино дисперсните суспендирани и колоидните вещества, както и на някои разтворени вещества от производствени отпадъчни води.

          –    Коагулация, флокулация
          –    Флотация
          –    Сорбция
          –    Йонен обмен
          –    Хиперфилтрация, обратна осмоза
          –    Екстракция
          –    Евапорация
          –    Кристализация

Физико-химично пречистване

Коагулация, флокулация:


 • Основни съоръжения

         –    Смесители
         –    Камери за реакция
         –    Утаители
         –    Стопанства за съхранение, приготвяне и дозиране на реагентните разтвори

Флотация:
        –    Флотатори
        –    Компресорни (вакуумни) инсталации
        –    Резервоари за уплътняване на пяната
        –    Стопанства за съхранение, приготвяне и дозиране на реагентни разтвори

Сорбция:
        –    Сорбционни филтри (напорни, безнапорни)
        –    Помпени инсталации и устройства
        –    Стопанства за съхранение, приготвяне и дозиране на реагентни разтвори за регенерация на филтърния материал

Йонен обмен:

       –    Йонообменни филтри (напорни, безнапорни)
       –    Помпени инсталации и устройства
       –    Стопанства за съхранение, приготвяне и дозиране на реагентни разтвори за регенерация на филтърния материал

Хиперфилтрация (Р < 2 МРа):

      –    Батерии с мембранни пакети
      –    Помпено-напорни устройства
      –    Резервоари за сурова и пречистена отпадъчна вода

Обратна осмоза (Р ≥ 2 МРа):

 • Основни съоръжения

       –    Батерии с мембранни пакети
       –    Помпено-напорни устройства
       –    Резервоари за сурова и пречистена отпадъчна вода

Eкстракция:


       –    Екстракционни реактори (екстрактори)
       –    Помпени инсталации и устройства
       –    Съоръжения за съхранение, приготвяне и дозиране на реагентни разтвори за екстракция (екстрагенти)
       –    Съоръжения за съхранение, приготвяне и дозиране на реагентни разтвори за регенерация на екстрагента

Eвапорация:

 • Основни съоръжения

        –    Евапорационни реактори (колони)
        –    Парокотелно стопанство
        –    Охладителни съоръжения

       Класификация на методите за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки

 Химично пречистване


 • Предназначение: прилага се за корекция на рН и за отстраняване на някои разтворени вещества от производствени отпадъчни води

         –    Химично окисление
         –    Електрохимично окисление/възстановяване
         –    Неутрализация

Химично окисление:

 • Основни съоръжения

         –    Смесители
         –    Химични реактори
         –    Реагентни стопанства за съхранение, приготвяне и дозиране на разтвори

Неутрализация

        –    Смесители
        –    Реагентни стопанства за съхранение, приготвяне и дозиране на киселини и/или основи
Биологично (вторично) пречистване

 • Предназначение: прилага се за отстраняване на фино диспергирани, колоидни и разтворени биоразградими вещества от отпадъчни води
 • Основни процеси

           –    Аеробно биохимично окисление / препарат БИОМАКС 3112 /
           –    Анаеробно биохимично окисление (в естествени или изкуствени условия)
           –    Безкислородно (anoxy) биохимично окисление (в естествени или изкуствени условия)
           –    Биоакумулиране от макрофити(в естествени или изкуствени условия)

Аеробно биохимично окисление:

 • Основни съоръжения

          –    Със суспендирана биомаса - биобасейни
          –    С прикрепена биомаса – (аеробни) биофилтри, биоконтактори
          –    Филтрационни и напоителни полета
          –    Биоезера – аеробни, факултативни

Анаеробно биохимично окисление:

 • Основни съоръжения

          –    Със суспендирана биомаса – анаеробни биореактори
          –    С прикрепена биомаса – анаеробни биофилтри
          –    Лагуни (със стратифицирана биомаса)

Безкислородно (anoxy) биохимично окисление:

 • Основни съоръжения

         –    Със суспендирана биомаса – безкислородни биореактори
         –    С прикрепена биомаса – безкислородни биофилтри
         –    Факултативни биоезера и лагуни

Биоакумулиране от макрофити:

 • Основни съоръжения

         –    Естествени влажни зони (wetlands) – с коренови водни растения
         –    Изкуствени влажни зони (constructed wetlands) – с коренови водни растения
         –    Биоезера със сини водорасли – със суспендирана биомаса

Допречистване

 • Предназначение: доотстраняване на суспендирани, колоидни и разтворени замърсители и свеждането им до пределно ниски концентрации в пречистените отпадъчни води. С това понятие обикновено се означават и методите за отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор. Допречистването се нарича още “третично пречистване”.
 • Основни процеси 

          –    Филтруване
          –    Филтриране 
          –    Коагулация
          –    Биологични процеси – аеробни, анаеробни и безкислородни

 Обеззаразяване

 • Предназначение: прилага се за отстраняване на патогенни бактерии
 • Основни процеси

        –    Химично окисление (Cl-, OCl-, O3)
        –    Лъчево въздействие (UV, γ)
        –    Термично третиране (пастьоризиране)

Химично окисление:

 • Основни съоръжения

       –    Смесители
       –    Контактни резервоари
       –    Реагентни стопанства за съхранение, приготвяне и дозиране на хлор и хлорни препарати
      –    Озонаторни апарати и съоръжения

Лъчево въздействие:

 • Основни съоръжения

         –    Източници на UV лъчи (UV лампи)
         –    Източници на γ лъчи (радиоактивни изотопи)
         –    Камери за облъчване

       Гореизложеното има информационен характер и с нищо не обвързва фирмата при изготвяне на индивидуални проекти за пречистване на отпадни води.

      За всеки отделен случай се прави индивидуална преценка за използвания метод и технология за пречистване.
От казаното до тук можем да направим поне два основни извода:
 

    1. Септичните ями са неефективни за пречистване на отпадни води.
    2. Пречиствателните и мини-пречиствателните станции в истинския си вид са много скъпи а евтините не вършат работа .


                      

РЕШЕНИЕТО

   1.  За съществуващи септични ями.

    Специална аерираща  система “ЕКОМАКС-АЕРОСЕПТИК”/в комбинация с препарат БИОМАКС 3112 - 1/, която вкарва принудително въздух в септичната яма и подържа аеробните процеси, благодарение на кислорода, който се съдържа във въздуха. Системата е напълно автоматизирана и работи без човешка помощ за пускане или спиране. Тя сама преценява кога и колко въздух да вкарва в септичната яма.
Това е най-доброто и ефективно решение за съществуващи септични ями.2. Реконструкция на съществуваща септична яма в мини пречиствателна станция.

      Ако съществуващата септична яма се състои само от един водосборен басейн се налага изграждането на още два басейна за затваряне на технологичния цикъл, като съществуващия играе ролята на утайник. Втория басейн е биологичен, където се извършва третирането с аеробни бактерии /препарат БИОМАКС-3112-1/ и е монтирана аериращата система “ЕКОМАКС-АЕРОСЕПТИК”.
     Между последния и биологичния басейн е монтиран специален зеолитов филтър. От третия басейн чрез разпределителен колектор, пречистената вода се разпределя по дренажните полета или се зауства в реки, дерета и други, като се спазват методичните указания на съответната басейнова дирекция и в съответствие на всички действащи нормативни документи и указания на местната администрация.
ECO MAX BIO
Ltd
Bulgaria, Sofia, 22 Korab Planina Str., tel./fax +359 2 868-31-23, +359 87 8621509 e-mail: ekomakc@abv.bg
 
 
BIO MAX-3112-1
Septic Deodorization and Decrement
 
 
DESCRIPTION:
This product is the microbial products with variety of activity digestive enzyme,
which can be applied to the septic system to complements the microorganism which can
degrade the organic substance but killed by kinds of chemicals. The product can play an
important role in the fecal reductions and deodorization.
BIO MAX-3112-1 is composite bacterium which is formulated with various beneficial
bacteria in nature and many kinds of microbial enzymes by modern microorganism
technology. The product can digest and dissolve organic waste (grease, hair, waste paper,
food particles, and blood and cotton substance), but can not digest and dissolve the
inorganic substance like plastic, rubber and metal. The products can not calorific, smoke
and boiling which is not like chemical products, so as to avoid damaging and erosion to
the pipelines as well as facilities.
 
PHYSICAL PROPERTIES:
BIO MAX-3112-1 containes a blend of  bacteria and enzymes such as Bacillus
subtilies, Polymyxa, Aapergillus, Nocardia, Protease, Lipase, Cellulase and other useful
bacterias and some nutrient element.
Appearance: Tan powder
Odor: Slight sweet-smelling
PH Range: 6.0-8.0, optimum 7.0
Temperature: 10℃-70℃, Optimum: 25℃-65℃
Density: 430—520kg/m3
Humidity: ≤5.8%
Microbial Content: 1.25×108 /g

 
WORKING PRINCIPLE:
Microorganism is animate live organism, which shall eat organic substance and
complete the metabolism of them by swallow food and convert the organic substance to
water, carbon dioxide and trace minerals. They can complete the cleaning through digest
and dissolve organic waste.
There are billions of bacteria in each gram of BIO MAX-3112-1 and will be activated
in 30 minutes when it is mixed with water. Each bacterium can swallow the waste that the
weight is the same with that of itself in every minute and will be multiply twice every 30
minutes. They hide themselves to organic waste to swallow day and night and never stop
to work, until all of the organic wastes are completed dissolved. At this time, because of
lack of food, the microorganism will disappear after swallow each other.
 
PRODUCT FEATURES:
BIO MAX-3112-1  is 100% safe to human beings. The pollution will be swallowed by
microorganism to decompose into carbon dioxide, water and trace minerals, which is the
real environmental protection products and can not cause the second pollution to
environment.
The special chosen microbes in BIO MAX-3112-1  can decompose the substance which
can produce effluvial odor. The direct and rapid effect is to eliminate the source of bad
odors.
Put or spray the diluted BIO MAX-3112-1  into septic tanks without any mechanical
equipment and electrical device when encounter the pollutions, which will solve the
problems automatically, effective and thoroughly.
 
PRODUCT ADVANTAGES:
BIO MAX-3112-1  is not like chemical products without any smoke, boiling and sharp
flavor, which is different from inconvenience caused by operating of mechanical pollution
cleaning. There are sewage adhere to the pipelines to make some blocking to produce
peculiar smell as pipelines drain contamination all the year.
The chemical product can only make effect to the bottom and the blockings in the
pipelines and can open parts of channels. If there is water to wash out, the products will be
flush away and produce secondary pollution.
BIO MAX-3112-1  hides itself in the pollution to swallow and breeding and fill up all
the length and inner of the pipeline. The activity of the products has long-term effect to all
the pollution and also can eliminate them thoroughly, which can not make secondary
pollution and damage to human beings.
Our fundamental advantages: economic, safe and environmental protection.
 
 БИО-МАКС-3112-1 - за поддържащо третиране на пречиствателна станция
каталожен номер: 101031205
нетно тегло: 400 гр.
цена: 53.00 лева
(€ 27.10)

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg