"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
Флотационни съоръжения
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ПРЕПАРАТИ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
Анти Смрад - течен препарат за обезмирисяване
каталожен номер: 101032030
нетно тегло: 1 л.

продукта не е в наличност

Цена: 6.00 лева
За поръчка, моля, свържете се с нас
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509

ФИРМА ЕКО МАКС БИО

"БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕДИН ПО-ЧИСТ СВЯТ"

АнтиСмрад
е течен препарат, съдържащ микроорганизми, хранителни компоненти за растеж и продукти за директна реакция с вещества, съдържащи азот и сяра. Прилага се на места, където се извършва процес на гниене и отделяне на неприятни миризми.

Как действа Анти Смрад?

    АнтиСмрад съдържа неорганични и органични хранителни компоненти за растеж на аеробните микроорганизми, които им помагат да вземат превес над тези от анаеробен произход. Така при процеса на ферментация (гниене) не се отделят миризливи вещества. Освен това компонентите в АнтиСмрад влизат в директна реакция с неприятно миришещите вещества, съдържащи азот и сяра и така ги неутрализират.

Предимства на АнтиСмрад

  • удобна система за перфектно обезмирисяване и поддръжка на места, където има гниене

  •  дълготраен ефект на обезмирисяване

  •  ефективен и безопасен заместител на хлорна вар, формалдехид и кватернерни съединения

  •  снижава нивата на ХПК и БПК в крайният отпадък

  • продукт, стабилен спрямо природните условия и действието на дезинфектанти.

Указания за употреба

      АнтиСмрад е готов за употреба продукт.

  • Използвайте разпръскващо устройство – пръскалка, спрей, разливен дозатор и други – за разпръскване на продукта върху повърхността.
  • Дозировката зависи от нивото на миризмите, като препоръчителната е 20 - 50 мл на 100 кг маса.

Опаковка:
  Бидони по 1 л. 

Съхранение и безопасност:
  Избягвайте достъп до очите. Не поемайте през устата.

Проблеми при процеси на ферментация (гниене)

     Основният проблем при неконтролираната ферментация (гниене) е отделянето на неприятни миризми.
    Местата, където се извършват процеси на гниене са богати на микроорганизми, като тези от анаеробен произход (които работят без или с оскъдно съдържание на кислород) преобладават поради недостатъчно хранителни компоненти за аеробните микроорганизми (които работят в кислородна среда).Като резултат процесите на ферментация са непълни и се образуват неприятни миризми от вещества, съдържащи азот и сяра.

ECO MAX BIOLtd
Bulgaria, Sofia, 22 Korab Planina Str., tel./fax +359 2 868-31-23, +359 87 8621509 e-mail: ekomakc@abv.bg
 
 

 
ANTI-ODORS

 
Deodorization & Decontamination Biological Product

ORGANIC PREPARATION FOR    ABOLITION OF ODORS

 

 
 

DESCRIPTION:

This product is the microbial products with variety of activity digestive enzyme, which can be used to eliminate the bad odor that caused by organic waste degradation in kitchen, bathroom pipeline, drains and solid waste.
ANTI-ODORS  is composite bacterium which is formulated with various beneficial bacteria in nature and many kinds of microbial enzymes by modern microorganism technology. The product can digest and dissolve organic waste (grease, hair, waste paper, food particles, and blood and cotton substance), but can not digest and dissolve the inorganic substance like plastic, rubber and metal. The products can not calorific, smoke and boiling which is not like chemical products, so as to avoid damaging and erosion to the pipelines as well as facilities.
 

PHYSICAL PROPERTIES:

ANTI-ODORS  contains a blend of bacteria and enzymes such as Bacillus subtilies, Polymyxa, Aapergillus, Nocardia, Protease, Lipase, Cellulase and other useful bacterias and some nutrient element.
Appearance: Tan powder
Odor: Slight sweet-smelling
PH (optimum): PH=7.0
Temperature: 10℃-70℃, Optimum: 25℃-65℃
Density: 430—520kg/m3
Humidity: ≤15%
Microbial Content: 1.25×108 /g
 

WORKING PRINCIPLE:

 
      Microorganism is animate live organism, which shall eat organic substance and complete the metabolism of them by swallow food and convert the organic substance to water, carbon dioxide and trace minerals. They can complete the cleaning through digest and dissolve organic waste.
There are billions of  bacteria  in  each gram of  ANTI-ODORS and will be activated  in  30  minutes when it is mixed with water.  Each bacterium can swallow the waste that the weight is the same with that of itself in every minute and will be multiply twice every  30
minutes.  They hide themselves to organic waste to swallow day and night and never stop to work, until all of the organic wastes are completed dissolved. At this time, because of lack of food, the microorganism will disappear after swallow each other.
 

PRODUCT FEATURES:

 
ANTI-ODORS  is 100% safe to human beings. The pollution will be swallowed by
microorganism to decompose into carbon dioxide, water and trace minerals, which is the
real environmental protection products and can not cause the second pollution to environment.
The special chosen microbes in ANTI-ODORS  can decompose the substance
which can produce effluvial odor. The direct and rapid effect is to eliminate the source of bad odors.
Put or spray the diluted ANTI-ODORS  into pipeline or spray to the pollution
source without any mechanical equipment and electrical device when encounter the pollutions, which will solve the problems automatically, effective and thoroughly.
 

PRODUCT APPLICATION:

 
A: Kitchen, washroom, pet house, drainage pipeline etc.
B: Office tower, trash box in boat or car etc.
 

PRODUCT ADVANTAGES:

 
ANTI-ODORS is not like chemical products without any smoke, boiling and sharp
flavor, which is different from inconvenience caused by operating of mechanical pollution
cleaning. There are sewage adhere to the pipelines to make some blocking to produce peculiar smell as pipelines drain contamination all the year.
The chemical product can only make effect to the bottom and the blockings in the pipelines and can open parts of channels. If there is water to wash out, the products will be flush away and produce secondary pollution.
ANTI-ODORS  hides itself in the pollution to swallow and breeding and fill up all the length and inner of the pipeline. The activity of the products has long-term effect to all the pollution and also can eliminate them thoroughly, which can not make secondary pollution and damage to human beings.
Our fundamental advantages: economic, safe and environmental protection.
 

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg